Nr # Statuss Lēmuma
nosaukums
Pieņemšanas
datums
Publicēšanas
datums
72. Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par Unilever Finland Oy un Ingman Ice Cream Oy Ab apvienošanos.

11.11.2011 06.12.2011
(191)
73. Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Sadzīves pakalpojumi", AS "Gaiļezers Plus" un SIA "VRV" darbībās.

11.11.2011 06.12.2011
(191)
74. Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par Moller Auto Baltic AS, Moller Real Estate Baltic AS un SIA "Motors Latvia", SIA "Miera auto" un SIA "Venta Motors" apvienošanos.

11.11.2011 06.12.2011
(191)
E02-68. Tiesas spriedums

Par lietas izpētes izbeigšanu daļā un pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu daļā. Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumiem AS "VCI", SIA "Projekts 3", SIA "PRO VIA", SIA "Pk 19+93" un AS "Ceļu inženieri" darbībās.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta spriedums

04.11.2011 06.12.2011
(191)
E02-70. Tiesas spriedums

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 3 punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Terra Serviss" un SIA "Preiss Agro" darbībās.

Administratīvās apgabaltiesas spriedums


Augstākās tiesas Senāta spriedums

04.11.2011 06.12.2011
(191)
69. Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Preses Serviss" darbībās.

28.10.2011 02.12.2011
(190)
E02-65. Tiesas spriedums

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Pārtikas kompānija", SIA "DIV un Ko" un SIA "Ausma grupa" darbībās.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta lēmums

21.10.2011 17.11.2011
(182)
E02-66. Tiesas spriedums

Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1.un 5.punkta iespējamo pārkāpumu SIA "Būvfirma L.B.K." un SIA "KaimS" darbībās.

Administratīvās apgabaltiesas spriedums


Augstākās tiesas Senāta rīcības sēdes lēmums

21.10.2011 17.11.2011
(182)
64. Spēkā

Par lietas neierosināšanu. Par SIA "Ramockas dzirnavas" un SIA "Prax SA" 14.09.2011. iesniegumu.

14.10.2011 10.01.2012
(5)
63. Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par SIA "ENERGO HOLDINGS" un SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS" apvienošanos.

13.10.2011 02.11.2011
(173)
62. Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par SIA "Baltic Trade Network" un SIA "JTI Marketing and Sales" apvienošanos.

28.09.2011 18.10.2011
(164)
E02-59. Tiesas spriedums

Par lietas izpētes izbeigšanu daļā un pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu daļā. Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 2. un 4.punktā noteikto aizlieguma pārkāpumu SIA "Jūrmalas siltums" darbībās.

Administratīvās apgabaltiesas spriedums

09.09.2011 30.09.2011
(155)
60. Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Līgumā par Eiropas Savienības darbību 101.panta 1.punkta c) apakšpunktā un Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumiem SIA "Novatours" un SIA "Tez Tour" darbībās.

09.09.2011 04.10.2011
(156)
58. Spēkā

Par lietas neierosināšanu. Par maksātnespējīgās SIA "Dubultu šķelda" 11.08.2011. iesniegumu.

31.08.2011 30.09.2011
(155)
56. Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Lattelecom" darbībās.

25.08.2011 13.09.2011
(144)
54. Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 2.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "RIMI Latvia" darbībās.

11.08.2011 01.09.2011
(137)
55. Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par SIA "LUKoil Baltija R" un SIA "Augstceltne" apvienošanos.

11.08.2011 01.09.2011
(137)
52. Spēkā

Par lietas neierosināšanu. Par AS "PKL Flote" 2011.gada 6.jūlija iesniegumu par būtisku tiesisko un faktisko apstākļu maiņu attiecībā uz 2011.gada 5.janvāra lēmumu Nr.1.

05.08.2011 18.08.2011
(129)
E02-47. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "M-MTS" darbībās.

28.07.2011 17.08.2011
(128)
E02-48. Tiesas spriedums

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "VTA Serviss" darbībās.

Administratīvā rajona tiesas spriedums

28.07.2011 17.08.2011
(128)
E02-49. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "SVIL" darbībās.

28.07.2011 17.08.2011
(128)
E02-50. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "Senserviss" darbībās.

28.07.2011 17.08.2011
(128)
E02-51. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "Baltie sniega mākoņi" darbībās.

28.07.2011 18.08.2011
(129)
E02-42. Tiesas spriedums

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.6 pantā paredzēto pārkāpumu AS „Rīgas Farmaceitiskā fabrika” darbībās.

Administratīvās apgabaltiesas spriedums


Administratīvā rajona tiesas spriedums

21.07.2011 17.04.2013
(74)
E02-43. Tiesas spriedums

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "Tīrība-LP" darbībās.

21.07.2011 04.08.2011
(121)
E02-44. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu Daugavpils pilsētas V.Masļakova individuālā uzņēmuma "KOMFORTS-SERVISS" darbībās.

21.07.2011 04.08.2011
(121)
E02-45. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "Vilnītis" darbībās.

21.07.2011 04.08.2011
(121)
41. Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101.panta pirmās daļas a) un c) apakšpunktos noteikto aizliegumu pārkāpumiem Humana GmbH un SIA "MedProf" darbībās.

15.07.2011 29.07.2011
(118)
E02-36. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "IMA Serviss" darbībās.

14.07.2011 27.07.2011
(116)
E02-37. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "KOBLENZ & CO" darbībās.

14.07.2011 27.07.2011
(116)
E02-38. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "Irvejs" darbībās.

14.07.2011 27.07.2011
(116)
E02-39. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "IR-7" darbībās.

14.07.2011 27.07.2011
(116)
40. Tiesas spriedums

Par lietas neierosināšanu. Par SIA "LANORA" 2011.gada 14.jūnija iesniegumu Nr.10/06-2011 par SIA "KONE LIFTI LATVIJA" dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Administratīvās apgabaltiesas spriedums

14.07.2011 29.07.2011
(118)
35. Tiesas spriedums

Par lietas neierosināšanu. Par SIA "Baltic Wind Park" iesniegumu.

Administratīvās apgabaltiesas spriedums

08.07.2011 27.07.2011
(116)
E02-32. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.5 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "ORANŽĀ TĪRĪTAVA" darbībās.

30.06.2011 27.07.2011
(116)
E02-30. Spēkā

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.6 pantā paredzēto pārkāpumu SIA "Terra Serviss" darbībās.

15.06.2011 06.07.2011
(103)
31. Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par SIA "Ziemeļu Nafta" un SIA "Liepiņš" apvienošanos.

15.06.2011 06.07.2011
(103)
29. Spēkā

Par lietas neierosināšanu. Par SIA "L&T" 11.05.2011.iesniegumu Nr.0/1-219 Par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" darbībās.

10.06.2011 06.07.2011
(103)
26. Tiesas spriedums

Par lietas neierosināšanu. Par SIA "L&T" 2011.gada 10.marta iesniegumu Nr.0/1-126 par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" darbībās.

Administratīvās apgabaltiesas spriedums

13.05.2011 01.06.2011
(85
23. Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par CEE Transport Holding B.V. un György Waberer ziņojumu par apvienošanos.

06.05.2011 01.06.2011
(85)
E02-22. Tiesas spriedums

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu Rīgas brīvostas pārvaldes darbībās.

Administratīvās apgabaltiesas spriedums

29.04.2011 01.06.2011
(85)
21. Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par apvienošanās ziņojumu starp Ratos AB un Stockmann Oyj Abp pār SIA "Stockmann Centrs".

14.04.2011 03.05.2011
(68)
E02-18. Tiesas spriedums

Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Jūrmalas siltums" darbībās.

Par SIA Jūrmalas siltums uzliktā tiesiskā pienākuma izpildes termiņa atjaunošanu un pagarināšanu

08.04.2011 05.05.2011
(69)
E02-20. Tiesas spriedums

Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu Rimi grupas uzņēmumu (SIA "RIMI Latvia", SIA "Plesko Real Estate" un SIA "SUPERNETTO") un SIA "Marno J" darbībās.

Administratīvās apgabaltiesas spriedums


Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta spriedums

08.04.2011 05.05.2011
(69)
17. Spēkā

Par lietas neierosināšanu daļā. Par SIA "Divions" 2011.gada 7.marta iesniegumu par PSIA "Ūdeka" dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

06.04.2011 05.05.2011
(69)
14. Spēkā

Par lietas neierosināšanu. Par SIA "Rebes sistēmas" 2011.gada 4.februāra iesniegumu Nr.2011/1-10 par Talsu novada pašvaldības pārkāpumiem konkurences jomā.

03.03.2011 17.03.2011
(43)
E02-15. Adm. līgums

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta pārkāpumu AS "Aizkraukles banka", AS "Akciju komercbanka "Baltikums"", AS "Baltic International Bank", AS "GE Money Bank", AS "DnB NORD Banka", AS "Swedbank", AS "Latvijas Biznesa banka", VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", AS "Latvijas Krājbanka", AS "LTB Bank", AS "SMP Bank", AS "Norvik banka", AS "Citadele banka", AS "PrivatBank", AS "Reģionālā investīciju banka", AS "Rietumu Banka",

Administrativais līgums ar AS NORVIK BANKA


Administrativais līgums ar Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

Administrativais līgums ar AS Citadele Banka


Augstākās tiesas spriedums

03.03.2011 24.03.2011
(47)
10. Spēkā

Par lietas neierosināšanu. Par SIA "E-aģents" 23.12.2010. iesniegumu.

24.02.2011 16.03.2011
(42)
11 Spēkā

Par lietas neierosināšanu. Par If P&C Insurance AS Latvijas filiāle 05.01.2011. iesniegumu.

24.02.2011 16.03.2011
(42)
12. Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu VSIA "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" darbībās.

24.02.2011 17.03.2011
(43)
E02-13. Tiesas spriedums

Par lietas izpētes izbeigšanu daļā un pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu daļā. Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1.un 3.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumiem SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" un SIA "Austrumvidzeme" darbībās.

Augstākās tiesas Senāta spriedums

24.02.2011 17.03.2011
(43)
8. Spēkā

Par lietas neierosināšanu. Par SIA "First Online" 16.12.2010. iesniegumu Nr.16/12/2010-FO-1.

03.02.2011 11.02.2011
(24)
5. Spēkā

Par lietas neierosināšanu daļā. Par SIA "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" 20.12.2010.iesniegumu Nr.02/12/2010 daļā par iespējamiem Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 5. punkta pārkāpumu SIA "Buts" darbībās un Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 7. punkta pārkāpumu SIA "Biznesa augstskola Turība" un SIA "Buts" darbībās.

20.01.2011 22.02.2011
(29)
E02-4. Tiesas spriedums

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "MAXIMA Latvija" darbībās.

Augstākās tiesas Senāta lēmums

13.01.2011 28.01.2011
(16)
2. Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Euromin Holdings (Cyprus) Limited un AS "Ventspils nafta" apvienošanos.

13.01.2011 28.01.2011
(16)
1. Adm. līgums

Par lietas neierosināšanu. Par AS "PKL Flote" 2010.gada 6.decembra iesniegumu par Rīgas brīvostas pārvaldes dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Administratīvais līgums ar AS PKL Flote

05.01.2011 28.01.2011
(16)
92. Spēkā

Par lietas neierosināšanu. Par SIA "Gaujas koks" 22.11.2010. iesniegumu.

22.12.2010 11.01.2011
(5)
94. Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 2.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "RIMI Latvia" darbībās.

22.12.2010 11.01.2011
(5)
89. Spēkā

Par lietas neierosināšanu. par SIA "Nam Serviss" 15.11.2010. iesniegumu.

09.12.2010 11.01.2011
(5)