Konkurences padomes podkāstā iestādes eksperti izglīto par konkurences tiesību piemērošanas praksi un aktualitātēm. 

#23 Saruna ar KP vecāko eksperti tirdzniecībā Svetlanu Sitņikovu par godīgas tirdzniecības regulējuma piemērošanas vadlīnijām:
 • Ko paredz jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums jeb NTPAL;
 • Ar ko jaunais likums atšķiras no iepriekšējā - Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma;
 • Ko skaidro jaunās likuma vadlīnijas;
 • Kuriem tirgus dalībniekiem tās var noderēt ikdienas darbā.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #23: Godīgas tirdzniecības regulējuma piemērošanas vadlīnijas
#22 Saruna ar KP priekšsēdētāju Juri Gaiķi par konkurences uzraudzību 2021. gadā un 2022. gada prioritātēm:
 • Raksturīgākās konkurences iezīmes 2021. gadā, tajā skaitā:
  • uzņēmumu un publisku personu - valsts un pašvaldību - pērn būtiskākie pārkāpumi,
  • sodu vietā aktīvā prevenciju organizēšana un izglītošanas pasākumi,
  • COVID-19 radītā ietekme uz godīgu konkurenci u.c.
 • Iestādes mērķi un prioritātes 30 gadu jubilejas gadā jeb 2022. gadā, piemēram:
  • iestādes neatkarības stiprināšana,
  • darbinieku kompetenču attīstība,
  • jaunās darbības stratēģijas izstrāde un citi uzdevumi.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #22: Konkurences uzraudzība 2021. gadā un 2022. gada prioritātes
#21 Konkurences padomes diskusija ar sadarbības partneriem par publisku personu iesaisti uzņēmējdarbībā:
 • Valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā, kā arī konkurences neitralitāti publisku personu darbībā;
 • Kādas ir lielākās problēmas, kas saistītas ar valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā;
 • Vai pašreizējais regulējums līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšanai un konkurences neitralitātei ir pietiekamas;
 • Kādām nozarēm nākotnē būtu jāpievērš vairāk uzmanības;
 • Ko Konkurences padome un citi sadarbības partneri var darīt vairāk un labāk, lai uzlabotu konkurences vidi.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #21:Diskusija: publisku personu iesaiste uzņēmējdarbībā
#20 Saruna ar Analītiskā departamenta vecāko eksperti Svetlanu Sitņikovu par jauno Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu:
 • Ko paredz jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums jeb NTPAL;
 • Uz kuriem tirgus dalībniekiem tas attieksies;
 • Kur ziņot, ja ikdienā nākas saskarties ar no tirgotāju puses uzspiestu negodīgu rīcību.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #20: Jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums
#19 Saruna ar Konkurences padomes galveno eksperti mazumtirdzniecības jomā Sanitu Uljani par mazumtirgotāju sadarbību ar piegādātājiem:
 • Kādas neatbilstības novērotas mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbībā COVID-19 laikā;
 • Kādi ir mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbības "zelta likumi";
 • Kas mainīsies pēc jaunā Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma stāšanās spēkā;
 • Kur meklēt palīdzību un citi jautājumi.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #19: mazumtirgotāju sadarbība ar piegādātājiem
#18 Saruna ar Konkurences veicināšanas nodaļas vecāko juriskonsulti Aneti Vitjazevu un Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvi Eviju Muginu par pasūtītāju atbildību publiskajos iepirkumos:
 • Kāds ir abu iestāžu saskares punkts publiskajos iepirkumos;
 • Kāda ir nozares būtiskākā problemātika;
 • Par ko sūdzas uzņēmēji;
 • Ko iepirkumu speciālists var darīt vairāk, labāk, efektīvāk, lai veicinātu konkurenci iepirkumos. 
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #18: pasūtītāja atbildība publiskajā iepirkumā
#17 Saruna ar Analītiskā departamenta direktores vietnieci Ievu Dāboliņu par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu:
 • Kā izpaudās SIA “LDZ CARGO” dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū;
 • Ko nozīmē uzņēmuma dominējošais stāvoklis un tā ļaunprātīga izmantošana;
 • Kādu kaitējumu tas nodara tirgū esošajiem uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #17: dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
#16 Saruna ar Konkurences veicināšanas nodaļas juriskonsulti Aneti Vitjazevu par konkurences neitralitāti:
 • Kas saprotams ar konkurences neitralitāti;
 • Vai to iespējams piemērot publiskajos iepirkumos;
 • Vai tādējādi netiks dublētas Konkurences padomes un Iepirkumu uzraudzības biroja funkcijas;
 • Kam ir tiesības ziņot par konkurences neitralitātes pārkāpumu.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #16: konkurences neitralitāte publiskajos iepirkumos
#15 Saruna, iepazīstoties ar Konkurences padomes priekšsēdētāju Juri Gaiķi:
 • Par studiju laiku un karjeras ceļa izaugsmi;
 • Par cilvēciskām vērtībām un īpašībām;
 • Par līderības aspektu vadībā.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #15: iepazīšanās ar jauno vadītāju Juri Gaiķi
#14 Saruna ar Konkurences padomes Ekonomiskās analīzes nodaļas vadītāju Artūru Kuku ekonomiskās analīzes nozīmi konkurences lietās:
 • Par lēmumiem, kur ekonomiskā analīze spēlē būtisku lomu;
 • Par nozares izaicinājumiem gūt izpētei nepieciešamos datus.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #14: ekonomiskās analīzes nozīme konkurences lietās
#13 Saruna ar Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktori Ievu Šmiti-Antoņenko un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvi Intu Nolli par karteļiem un korupciju publiskajos iepirkumos:
 • Kā korupcija iet roku rokā ar karteļiem;
 • Kā KP sadarbojas ar KNAB pārkāpumu novēršanā;
 • Ko darīt, ja iedzīvotāji konstatē karteli vai korupcijas gadījumu.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #13: karteļi un korupcija publiskajos iepirkumos
#12 Saruna ar Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktori Ievu Šmiti-Antoņenko un Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore Monta Oga par karteļiem un iepirkumiem:
 • Kas jāņem vērā iepirkumu rīkotājiem un pretendentiem;
 • Kā preventīvi novērst karteļu izplatību;
 • Kā rīkoties iepirkumu rīkotājiem un uzņēmējiem, ja notikusi karteļa vienošanās.

 

Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci: karteļi un iepirkumi
#11 Saruna ar Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktori Ievu Šmiti-Antoņenko par konkurējošu uzņēmēju aizliegtām vienošanām jeb karteļiem iepirkumos:
 • Kā izpaužas karteļi iepirkumos;
 • Kā uzņēmumiem pasargāt sevi no karteļu riska;
 • Kā rīkoties iepirkumu rīkotājiem, ja ir aizdomas par karteli pretendentu starpā. 
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #11: Karteļi publiskajos iepirkumos
#10 Saruna ar Konkurences padomes Izpildinstitūcijas vadītāju Māri Spičku par uzņēmēju savstarpējām attiecībām ārkārtējās situācijas laikā:
 • Kādi konkurences tiesību riski pastāv uzņēmējiem ārkārtējās situācijas laikā;
 • Kādas darbības savstarpējā saziņā uzņēmumi nedrīkst īstenot;
 • Pārmērīgu preču cenu piemērošana ārkārtējās situācijas laikā.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #10: Konkurences principi ārkārtējās situācijas laikā
#9 Saruna ar Konkurences padomes Ekonomiskās analīzes nodaļas vecāko ekonomisti Kristu Priedi par sabiedrības ieguvumu no Konkurences padomes darbības:
 • Kas ir sabiedrības ieguvumus un kā to aprēķina;
 • Kāds ir sabiedrības ieguvums no Konkurences padomes darba;
 • Kāpēc valsts iestādēm ir svarīgi veikt sabiedrības ieguvuma aprēķinu.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #9: Sabiedrības ieguvums
#8 Saruna ar Konkurences padomes Konkurences veicināšanas nodaļas vecāko juriskonsulti Santu Eleksi par valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā un konkurences neitralitātes principa ievērošanu:
 • Publisku personu - valsts un pašvaldību - priekšnosacījumi iesaistei uzņēmējdarbībā;
 • Ko publiskām personām paredz konkurences neitralitātes princips;
 • Konkurences likuma grozījumi, kas paplašina Konkurences padomes pilnvaras.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #8: Publiskas personas un konkurences neitralitāte
#7 Saruna ar Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālisti Zani Gorškovu par iestādes rīkoto akciju "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei":
 • Kas ir akcija "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei";
 • Cik daudzi uzņēmēji saskārušies ar šķēršļiem konkurencei;
 • Kas ieguva titulu Konkurences aizstāvis 2019.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #7: Nejedzīgākais šķērslis konkurencei
#6 Saruna ar Konkurences padomes stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāju Jūliju Linkeviču par konkurences nozīmi:
 • Ko sniedz konkurence;
 • Kā konkurence ietekmē uzņēmējdarbību;
 • Vai konkurencei ir vieta visās uzņēmējdarbības nozarēs.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #6: Cik svarīga ir konkurence?
#5 Saruna ar Konkurences padomes Analītiskā departamenta galveno eksperti apvienošanās lietās Agnesi Štendenbergu par banku klientu mobilitāti:
 • Kādi ir Konkurences padomes secinājumi pēc banku klientu (privātpersonu) mobilitātes tirgus uzraudzības;
 • Kas un kā ietekmē klientu mobilitāti un banku savstarpējo konkurenci;
 • Kādi ir iestādes priekšlikumi nozares uzlabošanai.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #5: Banku klientu mobilitāte
#4 Saruna ar Konkurences padomes Analītiskā departamenta direktori Ilzi Tarvāni par nepilnībām OCTA tirgū:
 • Kādas nepilnības OCTA tirgū atklājusi Konkurences padome;
 • Kādi ir Konkurences padomes priekšlikumi tirgus darbībai.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #3: Zaudējumu atlīdzība
#3 Saruna ar Konkurences padomes padomnieci konkurences politikas jomā Ditu Dzērvinieci par zaudējumu atlīdzību:
 • Ko nozīmē zaudējumu atlīdzība;
 • Kas var prasīt atlīdzināt zaudējumus;
 • Kā var pārkāpējiem lūgt atlīdzināt zaudējumus.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #3: Zaudējumu atlīdzība
#2 Saruna ar Konkurences padomes Izpildinstitūcijas vadītāju Māri Spičku un Aizliegtu vienošanos departamenta direktori Ievu Šmiti-Antoņenko par konkurences pārkāpumu ziņošanu:
 • Kāpēc ir svarīgi ziņot par konkurences pārkāpumiem; 
 • Kādas ir konkurences pārkāpumu ziņošanas iespējas; 
 • Ko paredz Trauksmes celšanas likums, kas stājas spēkā 2019. gada 1. maijā.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #2: Ziņošana par pārkāpumiem
#1 Saruna ar Konkurences padomes priekšsēdētāju Skaidrīti Ābramu par grozījumiem Konkurences likumā:
 • Kāpēc tie nepieciešami; 
 • Ko tie paredz; 
 • Kāds ieguvums sabiedrībai.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #1: Grozījumi Konkurences likumā