Konkurences padomes podkāstā iestādes eksperti izglīto par konkurences tiesību piemērošanas praksi un aktualitātēm. 

#4 Podkāsts "Neitrālas sarunas": Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā

Konkurences padomes podkāsts ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu par pašvaldības lomu uzņēmējdarbības attīstībā un konkurētspējas veicināšanā:

 • Kas ir jādara pašvaldībai, lai tā spētu uzrunāt jaunas auditorijas, tostarp aicinātu pašvaldībā jaunus iedzīvotājus?
 • Kas ir veiksmīgas uzņēmumu un pašvaldības sadarbības pamatā?
 • Kādu iemeslu dēļ privātie tirgus dalībnieki Latvijā reti uzdrošinās īstenot izaicinošus un drosmīgus projektus?
 • Kādi bija pašvaldības lielākie izaicinājumi, veicot līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās?
Konkurences padome · #4 Podkāsts "Neitrālas sarunas": Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā
#3 Podkāsts "Neitrālas sarunas": Investīciju piesaiste un valsts uzņēmumu loma Latvijas attīstībā

Konkurences padomes podkāsts ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) pārstāvi Māri Butānu par ārvalstu investīciju piesaisti un to lomu Latvijas attīstībā, kā arī:

 • Kas ir darāmo darbu sarakstā valsts pārvaldei, lai Latvija kļūtu investoriem pievilcīgāka?
 • Kāda ir valsts uzņēmumu loma tirgus attīstībā?
 • Kā tiek vērtēta publisku personu kapitālsabiedrību iesaiste inovāciju tirgos?
 • Kas ir jāpilnveido konkurences neitralitātes regulējumā?
Konkurences padome · #3 Podkāsts "Neitrālas sarunas": Investīciju piesaiste un valsts uzņēmumu loma Latvijas attīstībā
#2 Podkāsts "Neitrālas sarunas": Valsts kapitālsabiedrību nozīme Latvijas ekonomikas attīstībā

Konkurences padomes podkāsts “Neitrālas sarunas” ar Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāju Dzintru Gasūni par valsts kapitālsabiedrību lomu Latvijas ekonomikas attīstībā un konkurences aspektu tajā, kā arī:

 • Valsts kapitālsabiedrību attīstības tendencēm;
 • Valsts kapitālsabiedrību darbību inovāciju tirgos un lomu inovāciju veicināšanā.
Konkurences padome · #2 Podkāsts "Neitrālas sarunas": Valsts kapitālsabiedrību nozīme Latvijas ekonomikas attīstībā
#1 Podkāsts "Neitrālas sarunas": Publisku personu izaicinājumi kapitālsabiedrību pārvaldībā

Konkurences padomes podkāsts “Neitrālas sarunas” ar Rīgas Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes vadītāju Ilzi Spūli – Statkus par publisku personu izaicinājumiem kapitālsabiedrību pārvaldībā un konkurences aspektiem:

 • Kapitālsabiedrību līdzdalības izvērtēšanas organizatoriskais process, lielākie izaicinājumi un vērtīgākās atziņas;
 • Sadarbība ar ārpakalpojumu sniedzējiem;
 • Pašvaldību kapitālsabiedrību darbības nākotne;
 • Konkurences padomes un pašvaldību sadarbība.
Konkurences padome · #1 Podkāsts "Neitrālas sarunas": Publisku personu izaicinājumi kapitālsabiedrību pārvaldībā
#23 Saruna ar KP vecāko eksperti tirdzniecībā Svetlanu Sitņikovu par godīgas tirdzniecības regulējuma piemērošanas vadlīnijām:
 • Ko paredz jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums jeb NTPAL;
 • Ar ko jaunais likums atšķiras no iepriekšējā - Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma;
 • Ko skaidro jaunās likuma vadlīnijas;
 • Kuriem tirgus dalībniekiem tās var noderēt ikdienas darbā.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #23: Godīgas tirdzniecības regulējuma piemērošanas vadlīnijas
#22 Saruna ar KP priekšsēdētāju Juri Gaiķi par konkurences uzraudzību 2021. gadā un 2022. gada prioritātēm:
 • Raksturīgākās konkurences iezīmes 2021. gadā, tajā skaitā:
  • uzņēmumu un publisku personu - valsts un pašvaldību - pērn būtiskākie pārkāpumi,
  • sodu vietā aktīvā prevenciju organizēšana un izglītošanas pasākumi,
  • COVID-19 radītā ietekme uz godīgu konkurenci u.c.
 • Iestādes mērķi un prioritātes 30 gadu jubilejas gadā jeb 2022. gadā, piemēram:
  • iestādes neatkarības stiprināšana,
  • darbinieku kompetenču attīstība,
  • jaunās darbības stratēģijas izstrāde un citi uzdevumi.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #22: Konkurences uzraudzība 2021. gadā un 2022. gada prioritātes
#21 Konkurences padomes diskusija ar sadarbības partneriem par publisku personu iesaisti uzņēmējdarbībā:
 • Valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā, kā arī konkurences neitralitāti publisku personu darbībā;
 • Kādas ir lielākās problēmas, kas saistītas ar valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā;
 • Vai pašreizējais regulējums līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšanai un konkurences neitralitātei ir pietiekamas;
 • Kādām nozarēm nākotnē būtu jāpievērš vairāk uzmanības;
 • Ko Konkurences padome un citi sadarbības partneri var darīt vairāk un labāk, lai uzlabotu konkurences vidi.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #21:Diskusija: publisku personu iesaiste uzņēmējdarbībā
#20 Saruna ar Analītiskā departamenta vecāko eksperti Svetlanu Sitņikovu par jauno Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu:
 • Ko paredz jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums jeb NTPAL;
 • Uz kuriem tirgus dalībniekiem tas attieksies;
 • Kur ziņot, ja ikdienā nākas saskarties ar no tirgotāju puses uzspiestu negodīgu rīcību.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #20: Jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums
#19 Saruna ar Konkurences padomes galveno eksperti mazumtirdzniecības jomā Sanitu Uljani par mazumtirgotāju sadarbību ar piegādātājiem:
 • Kādas neatbilstības novērotas mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbībā COVID-19 laikā;
 • Kādi ir mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbības "zelta likumi";
 • Kas mainīsies pēc jaunā Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma stāšanās spēkā;
 • Kur meklēt palīdzību un citi jautājumi.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #19: mazumtirgotāju sadarbība ar piegādātājiem
#18 Saruna ar Konkurences veicināšanas nodaļas vecāko juriskonsulti Aneti Vitjazevu un Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvi Eviju Muginu par pasūtītāju atbildību publiskajos iepirkumos:
 • Kāds ir abu iestāžu saskares punkts publiskajos iepirkumos;
 • Kāda ir nozares būtiskākā problemātika;
 • Par ko sūdzas uzņēmēji;
 • Ko iepirkumu speciālists var darīt vairāk, labāk, efektīvāk, lai veicinātu konkurenci iepirkumos. 
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #18: pasūtītāja atbildība publiskajā iepirkumā
#17 Saruna ar Analītiskā departamenta direktores vietnieci Ievu Dāboliņu par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu:
 • Kā izpaudās SIA “LDZ CARGO” dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū;
 • Ko nozīmē uzņēmuma dominējošais stāvoklis un tā ļaunprātīga izmantošana;
 • Kādu kaitējumu tas nodara tirgū esošajiem uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #17: dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
#16 Saruna ar Konkurences veicināšanas nodaļas juriskonsulti Aneti Vitjazevu par konkurences neitralitāti:
 • Kas saprotams ar konkurences neitralitāti;
 • Vai to iespējams piemērot publiskajos iepirkumos;
 • Vai tādējādi netiks dublētas Konkurences padomes un Iepirkumu uzraudzības biroja funkcijas;
 • Kam ir tiesības ziņot par konkurences neitralitātes pārkāpumu.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #16: konkurences neitralitāte publiskajos iepirkumos
#15 Saruna, iepazīstoties ar Konkurences padomes priekšsēdētāju Juri Gaiķi:
 • Par studiju laiku un karjeras ceļa izaugsmi;
 • Par cilvēciskām vērtībām un īpašībām;
 • Par līderības aspektu vadībā.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #15: iepazīšanās ar jauno vadītāju Juri Gaiķi
#14 Saruna ar Konkurences padomes Ekonomiskās analīzes nodaļas vadītāju Artūru Kuku ekonomiskās analīzes nozīmi konkurences lietās:
 • Par lēmumiem, kur ekonomiskā analīze spēlē būtisku lomu;
 • Par nozares izaicinājumiem gūt izpētei nepieciešamos datus.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #14: ekonomiskās analīzes nozīme konkurences lietās
#13 Saruna ar Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktori Ievu Šmiti-Antoņenko un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvi Intu Nolli par karteļiem un korupciju publiskajos iepirkumos:
 • Kā korupcija iet roku rokā ar karteļiem;
 • Kā KP sadarbojas ar KNAB pārkāpumu novēršanā;
 • Ko darīt, ja iedzīvotāji konstatē karteli vai korupcijas gadījumu.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #13: karteļi un korupcija publiskajos iepirkumos
#12 Saruna ar Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktori Ievu Šmiti-Antoņenko un Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore Monta Oga par karteļiem un iepirkumiem:
 • Kas jāņem vērā iepirkumu rīkotājiem un pretendentiem;
 • Kā preventīvi novērst karteļu izplatību;
 • Kā rīkoties iepirkumu rīkotājiem un uzņēmējiem, ja notikusi karteļa vienošanās.

 

Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci: karteļi un iepirkumi
#11 Saruna ar Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktori Ievu Šmiti-Antoņenko par konkurējošu uzņēmēju aizliegtām vienošanām jeb karteļiem iepirkumos:
 • Kā izpaužas karteļi iepirkumos;
 • Kā uzņēmumiem pasargāt sevi no karteļu riska;
 • Kā rīkoties iepirkumu rīkotājiem, ja ir aizdomas par karteli pretendentu starpā. 
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #11: Karteļi publiskajos iepirkumos
#10 Saruna ar Konkurences padomes Izpildinstitūcijas vadītāju Māri Spičku par uzņēmēju savstarpējām attiecībām ārkārtējās situācijas laikā:
 • Kādi konkurences tiesību riski pastāv uzņēmējiem ārkārtējās situācijas laikā;
 • Kādas darbības savstarpējā saziņā uzņēmumi nedrīkst īstenot;
 • Pārmērīgu preču cenu piemērošana ārkārtējās situācijas laikā.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #10: Konkurences principi ārkārtējās situācijas laikā
#9 Saruna ar Konkurences padomes Ekonomiskās analīzes nodaļas vecāko ekonomisti Kristu Priedi par sabiedrības ieguvumu no Konkurences padomes darbības:
 • Kas ir sabiedrības ieguvumus un kā to aprēķina;
 • Kāds ir sabiedrības ieguvums no Konkurences padomes darba;
 • Kāpēc valsts iestādēm ir svarīgi veikt sabiedrības ieguvuma aprēķinu.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #9: Sabiedrības ieguvums
#8 Saruna ar Konkurences padomes Konkurences veicināšanas nodaļas vecāko juriskonsulti Santu Eleksi par valsts un pašvaldību iesaisti uzņēmējdarbībā un konkurences neitralitātes principa ievērošanu:
 • Publisku personu - valsts un pašvaldību - priekšnosacījumi iesaistei uzņēmējdarbībā;
 • Ko publiskām personām paredz konkurences neitralitātes princips;
 • Konkurences likuma grozījumi, kas paplašina Konkurences padomes pilnvaras.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #8: Publiskas personas un konkurences neitralitāte
#7 Saruna ar Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciālisti Zani Gorškovu par iestādes rīkoto akciju "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei":
 • Kas ir akcija "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei";
 • Cik daudzi uzņēmēji saskārušies ar šķēršļiem konkurencei;
 • Kas ieguva titulu Konkurences aizstāvis 2019.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #7: Nejedzīgākais šķērslis konkurencei
#6 Saruna ar Konkurences padomes stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāju Jūliju Linkeviču par konkurences nozīmi:
 • Ko sniedz konkurence;
 • Kā konkurence ietekmē uzņēmējdarbību;
 • Vai konkurencei ir vieta visās uzņēmējdarbības nozarēs.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #6: Cik svarīga ir konkurence?
#5 Saruna ar Konkurences padomes Analītiskā departamenta galveno eksperti apvienošanās lietās Agnesi Štendenbergu par banku klientu mobilitāti:
 • Kādi ir Konkurences padomes secinājumi pēc banku klientu (privātpersonu) mobilitātes tirgus uzraudzības;
 • Kas un kā ietekmē klientu mobilitāti un banku savstarpējo konkurenci;
 • Kādi ir iestādes priekšlikumi nozares uzlabošanai.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #5: Banku klientu mobilitāte
#4 Saruna ar Konkurences padomes Analītiskā departamenta direktori Ilzi Tarvāni par nepilnībām OCTA tirgū:
 • Kādas nepilnības OCTA tirgū atklājusi Konkurences padome;
 • Kādi ir Konkurences padomes priekšlikumi tirgus darbībai.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #3: Zaudējumu atlīdzība
#3 Saruna ar Konkurences padomes padomnieci konkurences politikas jomā Ditu Dzērvinieci par zaudējumu atlīdzību:
 • Ko nozīmē zaudējumu atlīdzība;
 • Kas var prasīt atlīdzināt zaudējumus;
 • Kā var pārkāpējiem lūgt atlīdzināt zaudējumus.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #3: Zaudējumu atlīdzība
#2 Saruna ar Konkurences padomes Izpildinstitūcijas vadītāju Māri Spičku un Aizliegtu vienošanos departamenta direktori Ievu Šmiti-Antoņenko par konkurences pārkāpumu ziņošanu:
 • Kāpēc ir svarīgi ziņot par konkurences pārkāpumiem; 
 • Kādas ir konkurences pārkāpumu ziņošanas iespējas; 
 • Ko paredz Trauksmes celšanas likums, kas stājas spēkā 2019. gada 1. maijā.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #2: Ziņošana par pārkāpumiem
#1 Saruna ar Konkurences padomes priekšsēdētāju Skaidrīti Ābramu par grozījumiem Konkurences likumā:
 • Kāpēc tie nepieciešami; 
 • Ko tie paredz; 
 • Kāds ieguvums sabiedrībai.
Konkurences padome · Podkāsts par konkurenci #1: Grozījumi Konkurences likumā