Konkurss ir noslēdzies. Tā norises laiks: 2018. gada 15. oktobris līdz 16. novembris. Dalībnieku apbalvošana notika Pasaules Konkurences dienā, 5.decembrī.


Godīga konkurence ir dzinējspēks. Tā liek nemitīgi attīstīties un domāt jaunus veidus, kā būt labākajam. Ja nav konkurences, tad nav arī šī dzinuļa, un attīstība apstājas. Tieši tāpat ir biznesā. Inovāciju rašanās, izaugsme, zemākas cenas un lielāka preču daudzveidība ir iespējama tikai tad, ja tirgū darbojas vairāk nekā viens spēlētājs. Par spīti konkurences cīņas spraigumam viens no biznesa nosacījumiem tomēr ir skaidrs - šai cīņai ir jābūt godīgai!

Vidusskolēni Konkurences padomes stop-motion* video konkursā "Konkurencē labāk vairāk" aicināti atklāt labumus un ieguvumus, kas rodas, ja godīgā konkurencē piedalās vairāk nekā viens spēlētājs. Skolēnu uzdevums: izveidot oriģinālu 45 sekunžu līdz divu minūšu garu stop-motion video par tēmu "Konkurencē labāk vairāk". Video iesūtīšanas laikā nepieciešams pievienot īsu autora/-u aprakstu par sagatavoto darbu. 

Konkurences padome pateicas visiem dalībniekiem un iesaistītajiem mācību iestāžu pasniedzējiem par ieguldījumu konkursa norisē.


 

1. vieta: Dāvis Pavlovs no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas

Dāvis par savu video: "Konkurence ir nepieciešama, lai ražotājs domātu par preces cenu, tās kvalitāti, kā arī funkcijām, kas apmierinātu patērētāja vajadzības. Būtiska nozīme ir arī inovācijām un tehnoloģijām, kas, īpaši nemainot cenu, ietu līdzi laikam un palielinātu pieprasījumu."

Skolēna sagatavotajā stop-motion video izmantots fragments no Pink Floyd skaņdarba "Money".

2. vieta: Jānis Platacis no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas

Jānis par savu video: "Konkurencei ir būtiska nozīme! Lai tirgū nebūtu daudz monopolu, svarīgi, lai būtu vēl kādi uzņēmumi, kas ražotu līdzīgas preces, tad būtu lielāka izvēle, un patērētājs, ekonomējot savus līdzekļus, pilnīgāk apmierinātu savas neierobežotās vajadzības!"

3. vieta: Dagnija Apīne un Sofija Bartuša no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas

Dagnija un Sofija par savu video: "Vai konkurence ir būtiska katra ikdienas dzīvē? Jā, ik uz soļa mēs analizējam un meklējam sev labāko preci, domājam par tās cenu, kvalitāti un garšu. Ja nebūtu konkurences, nebūtu izvēles"

Stop-motion video konkurss "Konkurencē labāk vairāk"

Mērķauditorija

Visas Latvijas 10.-12. klašu skolēni, t.sk. no profesionālajām vidusskolām.

Dalībnieku skaits 

Konkursa video drīkst veidot individuāli vai grupā līdz trim personām. Katrs dalībnieks konkursā drīkst iesniegt vienu video.

Konkursa norise

Stop-motion video konkurss notiek no 2018. gada 15. oktobra līdz 16. novembrim. Dalībnieku apbalvošana notiks Pasaules Konkurences dienā, kas ir 2018. gada 5. decembris, Konkurences padomē (Brīvības iela 55., 2. ieeja, Rīga).

*Stop-motion video ir animācijas veids, kur video tiek veidots no fotogrāfijām. Lai sagatavotu oriģinālu stop-motion video, iespējams izmantot dažādas bezmaksas un maksas programmatūras/aplikācijas gan viedtālrunī, gan datorā, gan tiešsaistē.

Dalībnieki, iesūtot savus video konkursam, nodod Konkurences padomei tiesības izmantot sagatavotos darbus un to publicēšanas tiesības bez atlīdzības.

Visi personas dati, kas dalībniekiem sniedzami Konkurences padomei, tiks izmantoti tikai konkursa vajadzībām.