Jebkura persona, kas cietusi zaudējumus konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā, saskaņā ar Konkurences likumu ir tiesīga prasīt no pārkāpējiem šo zaudējumu atlīdzināšanu.

Zaudējumus var ciest ne tikai konkurences tiesību pārkāpēju tiešie klienti (tai skaitā patērētāji) un piegādātāji, bet arī netiešie klienti kas preces vai pakalpojumus iegādājušies no uzņēmuma, kas savas cenas bijis spiests celt citu uzņēmumu – savu piegādātāju – īstenota pārkāpuma, piemēram, cenu karteļa vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, rezultātā.


Kāpēc ir būtiski pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu

  • Lai atlīdzinātu cietušajiem pretlikumīgi nodarītos zaudējumus
  • Lai pēc iespējas mazinātu kropļojumu, ko tirgus struktūrai un darbībai nodarījis pārkāpums
  • Lai stiprinātu, pozitīvi ietekmētu, veicinātu konkurences tiesību ievērošanu un atturētu uzņēmumus no negodprātīgas rīcības

Kā pieteikt zaudējumu atlīdzības prasību

  • Vēršoties Ekonomisko lietu tiesā
  • Lai to veiksmīgi izdarītu, nepieciešami pierādījumi. Visbiežāk – pirkumu apliecinoši dokumenti;
  • Prasību tiesā var pieteikt ne vien individuāli patērētāji, bet arī patērētāju nevalstiskās organizācijas – tās var uzņemties ar prasību celšanu saistītos izaicinājumus

Kā aprēķināt zaudējumu apmēru

  • Persona, kura cietusi zaudējumus konkurences tiesību pārkāpuma dēļ, ir tiesīga prasīt un saņemt no pārkāpēja zaudējumu atlīdzību, tai skaitā atrauto peļņu un procentus no dienas, kad zaudējumi radušies, līdz dienai, kad samaksāta zaudējumu atlīdzība, lai nodrošinātu tādu stāvokli, kāds personai būtu bijis, ja konkurences tiesību pārkāpums nebūtu izdarīts.
  • Ja konkurences tiesību pārkāpuma radīto zaudējumu apmēru praktiski nav iespējams vai ir pārmērīgi grūti precīzi noteikt, tiesa ir tiesīga zaudējumu atlīdzības apmēru novērtēt, balstoties uz lietā esošajiem pierādījumiem.
  • Vienlaikus jāņem vērā, ja pārkāpums izpaužas kā karteļa vienošanās, var tikt izmantota arī prezumpcija, ka pārkāpums radījis kaitējumu un tā rezultātā cena paaugstināta par 10 procentiem, kuru pārkāpējam gan ir tiesības atspēkot.