Valsts un pašvaldības uzņēmējdarbībā: vai pamatoti? 

Pašnovērtējuma rīks publiskām personām

Vai Tava uzņēmuma ikdienas rīcība nepārkāpj likumu un uzņēmums nav kļuvis par karteļa dalībnieku?

Pašnovērtējuma rīks uzņēmējiem

Kā atpazīt karteļa vienošanos starp iepirkuma pretendentiem? 

Karteļa vienošanās publiskajos iepirkumos