Pašnovērtējuma rīki iepirkumu rīkotājiem

Pašnovērtējuma rīki par aizliegtām vienošanām

Pašnovērtējuma rīks tirdzniecības ķēdes dalībniekiem

Vai esi pārtikas vai dzērienu piegādātājs?

Aizpildi infografiku un novērtē, vai tirgotāji īsteno godīgu tirdzniecības praksi!

infografika

 

Vai līgumsodi piegādātājiem tiek piemēroti pamatoti un taisnīgi? 

Aizpildi pašnovērtējuma rīku, novērtējot ar piegādātājiem noslēgto līgumu noteikumus un to pamatotību un taisnīgumu. 

Pašnovērtējuma rīku var aizpildīt šeit. 

Pašnovērtējuma rīks

Pašnovērtējuma rīks publiskām personām

Pašnovērtējuma rīks uzņēmējiem naudas sodu sadalei

Lūguma par naudas soda sadali izskatīšanas kārtība Konkurences padomē: