Vai Tava uzņēmuma vertikālā vienošanās neierobežo konkurenci un tādējādi nav aizliegta? 

vertikālas vienošanās - atļautas vai aizliegtas?

Vai Tava uzņēmuma ikdienas rīcība nepārkāpj likumu un uzņēmums nav kļuvis par karteļa dalībnieku?

Pašnovērtējuma rīks uzņēmējiem

Valsts un pašvaldības uzņēmējdarbībā: vai pamatoti? 

Pašnovērtējuma rīks publiskām personām

Kā atpazīt karteļa vienošanos starp iepirkuma pretendentiem? 

Karteļa vienošanās publiskajos iepirkumos