Lai tirgus dalībniekiem dotu iespēju izteikt pamatotu viedokli par uzņēmumu vienošanos, ko izvērtē Konkurences padome, iestādes tīmekļa vietnē tiek publicēta informācija par saņemtajiem ziņojumiem par uzņēmumu vienošanām, norādot iesaistītos dalībniekus, kā arī ziņojuma saņemšanas datumu. Tirgus dalībnieku sniegtā informācija par vērtējamā darījuma ietekmi uz konkurenci palīdz Konkurences padomei pieņemt pamatotu lēmumu.


Saņemtie ziņojumi par uzņēmumu vienošanos

ZIŅOJUMA SAŅEMŠANAS DIENA

-

VIENOŠANĀS DALĪBNIEKI

-

LĒMUMA PIEŅEMŠANAS TERMIŅŠ

-


No aizlieguma tiek atbrīvotas tādas vienošanās, kuras veicina preču ražošanas vai realizācijas uzlabošanu vai ekonomisko attīstību, radot labumu patērētājiem. Būtiski, ka šīs vienošanās nedrīkst uzlikt iesaistītajiem uzņēmumiem ierobežojumus, kuri nav nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai, kā arī nedrīkst dot iespēju likvidēt konkurenci ievērojamā konkrētā tirgus daļā.

Tirgus dalībnieki pirms vienošanās noslēgšanas, kā arī pirms tās spēkā stāšanās, ja par šo vienošanos nav ierosināta lieta, ir tiesīgi lūgt Konkurences padomes vērtējumu un atļauju vienošanās īstenošanai. Ja vienošanās atbilst augstāk minētajiem kritērijiem, Konkurences padome ir tiesīga to atļaut vai atļaut ar nosacījumiem uz noteiktu termiņu.

Ziņojums par vienošanos jāiesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumiem Nr.799 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata ziņojumu par tirgus dalībnieku vienošanos"

Atsevišķas tirgus dalībnieku vienošanās, kuras būtiski neietekmē konkurenci, kā arī  kritēriji, saskaņā ar kuriem atsevišķas tirgus dalībnieku vienošanās netiek pakļautas vienošanās aizliegumam, ir noteikti:

Lēmumi par atļautām paziņotām vienošanām