Būtiskākie Konkurences padomes sagatavotie viedokļi, skaidrojumi un atzinumi uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām. 

05.12.2019. Diskusiju pasākuma "Saskares punkts: konkurence" dalībnieku diskusiju tēžu apkopojums

Pārstāvji no valsts, pašvaldībām un uzņēmējdarbības diskustēja par konkurences attiecībām kultūrā, veselībā, namu apsaimniekošanā, vietējā tūrismā, atkritumu apsaimniekošanā un digitālajos pakalpojumos
 
26.07.2019.  Vēstule par līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību
Dokuments
Inčukalna novada pašvaldībai
Informācijai: Iepirkumu uzraudzības birojam
05.04.2019.

Vēstule par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem

Dokuments

Iecavas novada domei

Zināšanai: Ekonomikas ministrijai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

Kultūras ministrijai 

Latvijas Pašvaldību savienībai

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai

Datums

Temats

Adresāts

23.10.2018. Par amatu mājas izveidi
Dokuments
Jelgavas pilsētas domei
31.07.2018.

Par Rīgas domes 05.02.2013. saistošo noteikumu Nr.206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi” 14.1 punkta piemērošanas skaidrojumu

Dokuments

Kopsavilkums

13.08.2018. VARAM atbildes vēstule

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

16.04.2018.

Par Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma regulējumu attiecībā uz blakuslietotājiem

Dokuments
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

06.04.2018.

Par ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumu

Dokuments
 

Jelgavas pilsētas domei

Zināšanai: Latvijas pašvaldību savienībai

Latvijas lielo pilsētu asociācijai

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai

 26.02.2018.

Par Rīgas domes izstrādāto saistošo noteikumu projektu  “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi””

Dokuments

Rīgas domei

Zināšanai: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,  Ekonomikas ministrijai, Patērētāju tiesību aizsardzības centram

Datums Temats  Adresāts
 14.12.2017.

Par UAB Bite Lietuva un MTG Broadcasting AB grupas sabiedrību Latvijā (jaunais nosaukums All Media Baltics) apvienošanās piemēroto saistošo noteikumu izpildi

Dokuments
Apvienotā uzņēmuma pilnvarotajam pārstāvim
29.11.2017.

Par autostāvvietu izmantošanas noteikumiem

Dokuments

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Zināšanai: Ekonomikas ministrijai, Patērētāju tiesību aizsardzības centram

25.08.2017.

Viedoklis "KP: augstās sviesta cenas ir daudzu faktoru mijiedarbības rezultāts no svaigpiena ieguves līdz veikala plauktam"

Viedoklis

Masu mediji, institūti, asociācijas, uzņēmēji
17.08.2017.

Vēstule par lēmumu atkritumu savākšanu nodot pašvaldības uzņēmumam “Piejūra”

 

Dokuments

 

Iesniedzējs

Zināšanai: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Tukuma novada dome

19.07.2017.

Vēstule par kases aparātu sertificēšanu un tirdzniecību

Dokuments

Kopsavilkums

Latvijas Tirgotāju asociācija
28.04.2017.

Vēstule par Rīgas domes publiskās un privātās partnerības līgumu atkritumu apsaimniekošanas jomā

Dokuments

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

30.03.2017.

Vēstule par strīda atrisināšanas procedūras, neierosinot lietu, noslēgšanu

Dokuments

Kopsavilkums

AS “Rīgas siltums”, AS “Hausmaster”, AS “Rīgas siltums” padome

24.03.2017.

Vēstule par RD Mājokļu un vides departamenta Nomas tiesību izsoles komisijas izsludinātās izsoles atbilstību labas pārvaldības principiem

Dokuments

Kopsavilkums

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam
14.02.2017.

Vēstule par Rīgas domes plānoto publiskās un privātās partnerības līgumu atkritumu apsaimniekošanas jomā

Dokuments

Kopsavilkums

Rīgas dome, Rīgas domes mājokļu un vides departaments
06.02.2017.

Viedoklis par karteļa vienošanās kā vissmagāko konkurences tiesību pārkāpumu "KP Izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička: Nekad nav par vēlu atzīties kartelī"

Viedoklis

Masu mediji, institūti, asociācijas, uzņēmēji
03.01.2017.

Viedoklis par cenu kāpuma gaidām 2017. gadā dažādās pārtikas produktu grupās "Ābrama: Beigsim sēt cenu kāpuma gaidas Jaunajā gadā"

Viedoklis

Masu mediji, institūti, asociācijas, uzņēmēji
Datums Temats Adresāts
02.11.2016.

Vēstule "Par ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumu"

Dokuments
 Pašvaldības
27.07.2016.

Atzinums par likumprojektu “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”

Dokuments

Kopsavilkums

Zemkopības ministrija

06.07.2016.

Vēstule par veselības nozarē konstatētajām problēmām

Dokuments
Veselības ministrija
20.04.2016.

Skaidrojums (atbilde uz iesniegumu) par Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” darbībām, apsaimniekojot stāvvietas uz ielām

Dokuments

Iesniedzējs (komersants)

31.03.2016.

Skaidrojums par Grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 „Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” ietekmi uz konkurenci

Dokuments

Kopsavilkums

Iesniedzējs (auto instruktors)

Zināšanai: Satiksmes ministrija

15.03.2016.

Atzinums par Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1293 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” ietekmi uz konkurenci

Dokuments

Kopsavilkums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Datums Temats Adresāts
 30.09.2015.

Vēstule par skolas formām

Dokuments

Kopsavilkums

Daugavpils Krievu vidusskolai–licejam

Daugavpils pilsētas domei