Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadlīnijas karteļa vienošanos apkarošanai publiskajos iepirkumos

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) norādījumi par konkurences novērtēšanu