Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadlīnijas karteļa vienošanos apkarošanai publiskajos iepirkumos


 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) norādījumi par konkurences novērtēšanu