Prezentācijas:

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola - atklāšanas uzruna
Atklāšanas uzruna Skaidrīte Ābrama, Konkurences padomes priekšsēdētāja 1.daļa
Skaidrīte Ābrama - atklāšanas uzrunas 2. daļa
Valsts un pašvaldību loma vienlīdzīgas konkurences vides nodrošināšanā Prof. Viljams E. Kovačičs (William E. Kovacic)

Valsts un pašvaldību loma vienlīdzīgas konkurences vides nodrošināšanā Prof. Viljams E. Kovačičs (William E. Kovacic), Džordža Vašingtona Universitātes Juridiskās skolas profesors, Lielbritānijas konkurences uzraudzības iestādes konsultants, iepriekš – ASV konkurences uzraudzības iestādes vadītājs

Lietuvas pieredze publisku personu darbību ietekmes uz konkurenci izvērtēšanā Šarūnas Keserauskas (Šarūnas Keserauskas), Lietuvas Konkurences padomes priekšsēdētājs
Kas jāņem vērā, izvērtējot valsts vai pašvaldības rīcības ietekmi uz konkurenci Antis Apsītis, Konkurences padomes Juridiskā sektora vadītājs