• 2024. gads
  • 14.martā stājās spēkā grozījumi Konkurences likumā, kas paredz Konkurences padomei papildu funkcijas: sadarbībā ar Eiropas Komisiju (EK) uzraudzit digitālo tirgu un ārvalstu subsīdiju, kas kropļo vietējo tirgu, pārkāpumus. 
 • 2023. gads
  • 17. februārī darbu uzsāk Konkurences padomes Kosultatīvā padome.
  • 18. oktobrī Konkurences padome Pasaules Bankas grupas un Starptautiskā Konkurences tīkla rīkotajā Konkurences Advokācijas konkursā saņem augstāko apbalvojumu par īstenoto konkurences izvērtējumu šķeldas tirgū.
  • 6.decembrī Konkurences padomes loceklis Kārlis Piģēns tika ievēlēts OECD Konkurences komitejas Birojā.
 • 2022. gads
  • 23. jūnijā stājās spēkā grozījumi Konkurences likumā, kuru mērķis ir stiprināt iestādes darbību, paredzot Konkurences padomei nepieciešamās neatkarības garantijas, resursus un izpildes pilnvaras efektīvai konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanai un prevencijai.
 • 2021. gads
  • 1. novembrī spēkā stājās jaunais Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums, kura mērķis ir aizliegt negodīgu tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem.
  • 13. septembrī vadošā konkurences politikas un tiesību izdevuma Global Competition Review vērtējumā Konkurences padome ierindojās piektajā vietā starp visām pasaules visaugstāk novērtētajām konkurences iestādēm, kas balstīts uz neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju vērtējumu katrā valstī.  
 • 2020. gads
  • 8. septembrī par Konkurences padomes priekšsēdētāju tiek iecelts Juris Gaiķis, 14. septembrī sākot pildīt amata pienākumus Konkurences padomē.
  • 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Konkurences likumā, kas turpmāk iestādei sniedz efektīvākas pilnvaras vērsties pret publisku personu - valsts, pašvaldību un tām piederošu kapitālsabiedrību - radītiem konkurences kropļojumiem. 
 • 2019. gads
  • Konkurences padome Pasaules Bankas grupas un Starptautiskā Konkurences tīkla rīkotajā Konkurences Advokācijas konkursā saņem augstāko apbalvojumu par iestādes rosināto piedāvājumu atvērt brīvai konkurencei transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa konkurences tirgu.
 • 2018. gads
  • ​​​​​​​Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama ievēlēta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences komitejas Birojā. 2019. gada 4. decembrī atkārtoti apstiprināta Biroja locekļa amatā. 
 • 2017. gads
  • ​​​​​​​1. novembrī stājas spēkā grozījumi Konkurences likumā un Civilprocesa likumā, kas atvieglo iespēju atlīdzināt zaudējumus, kas radušies konkurences tiesību pārkāpumu dēļ. Konkurences padome Starptautiskā konkurences tīkla un Pasaules Bankas grupas rīkotajā Starptautiskajā Konkurences advokācijas konkursā saņem nozīmīgu atzinību (Honorable Mention) par konkurences neitralitātes principu aizstāvību sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē.
 • 2016. gads
  • ​​​​​​​1. janvārī Konkurences padome sāk uzraudzīt Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumu, kura mērķis ir sabalansēt mazumtirgotāju un piegādātāju tirgus varu. 15. jūnijā stājas spēkā grozījumi Konkurences likumā, kas būtiski modernizē konkurences tiesību piemērošanu Latvijā. Grozījumi ne tikai paplašina uzņēmēju iespējas, bet arī Konkurences padomes tiesības, piemēram, tiesības priotizēt savu darbību. Gada nogalē Konkurences padome saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu par ievērojamiem sasniegumiem konkurences politikas ieviešanā un konkurences tiesību sekmīgā piemērošanā.
 • 2015. gads
  • ​​​​​​​Konkurences padome pirmo reizi tiek iekļauta prestižajā Global Competition Review pasaules vadošo konkurences iestāžu reitingā, saņemot augsto trīs zvaigžņu novērtējumu un iekļūstot starp labākajām 40 pasaules konkurences iestādēm. Konkurences padome reitingā notur savas pozīcijas arī 2016., 2017., 2018. un 2019. gadā.
 • 2012. gads
  • ​​​​​​​1. janvārī Konkurences padome uzsāk novērotāja statusā piedalīties OECD Konkurences komitejā. Tas dod iespēju apgūt starptautisko pieredzi un piedalīties un piedalīties starptautiskās ekonomiskās politikas veidošanā. 12. jūnijā par konkurences padomes padomes priekšsēdētāju tiek apstiprināta Skaidrīte Ābrama.  
 • 2008. gads
  • ​​​​​​​16. aprīlī stājas spēkā plaši grozījumi Konkurences likumā. Starp būtiskākajiem - īpaša ražotāju/piegādātāju un lielo mazumtirgotāju attiecību regulējuma ieviešana; iespēja ar administratīvo līgumu izbeigt tiesisko strīdu; iespēja uzņēmumiem rakstveidā pildīt noteiktus tiesiskos pienākumus.
 • 2006. gads
  • ​​​​​​​15. februārī par Konkurences padomes priekšsēdētāju tiek iecelta Ieva Jaunzeme.
 • 2004. gads
  • ​​​​​​​1. maijā, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijā tiešā spēkā stājas Eiropas Komisijas konkurences tiesības. Kopš šī brīža Latvijas Konkurences kompetencē ir arī efektīva Eiropas Savienības iekšējā tirgus noteikumu uzraudzība, iekļaušanās Eiropas Savienības konkurences uzraudzības iestāžu sadarbības un informācijas tīklā.
 • 2002. gads
  • ​​​​​​​1. janvārī stājas spēkā šobrīd spēkā esošais Konkurences likums.
 • 1998. gads
  • ​​​​​​​1. janvārī stājās spēkā Konkurences likums; 14. janvārī ar Ministru Kabineta rīkojumu tiek izveidota Konkurences padome. Par pirmo padomes priekšsēdētāju tiek apstiprināts Pēteris Vilks. 
 • 1997. gads
  • ​​​​​​​18. jūnijā tiek pieņemts Konkurences likums, tādejādi sperot ievērojamu soli Latvijas konkurences uzraudzības normatīāa regulējuma tuvināšanā Eiropas Savienības īstenotajai politikai savā jomā.
 • 1992. gads
  • ​​​​​​​1. februārī likums "Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu" stājas spēkā un darbu uzsāk Ekonomisko reformu ministrijas Monopoldarbības uzraudzības un konkurences veicinšanas departaments; 12. novembrī ar Ministru padomes lēmumu tiek izveidota Monopoldarbības uzraudzības komiteja.
 • 1991. gads - 21. augustā Latvija atgūst neatkarību; 3. decembrī tiek pieņemts likums "Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu".