Lai stiprinātu izpratni par konkurences politikas un tiesību jautājumiem, kā arī rosinātu ieinteresētību godīgas un efektīvas konkurences veicināšanā, Konkurences padome rīko seminārus uzņēmējiem un to asociācijām, valsts pārvaldes iestādēm, juristiem un citām interesentu grupām par konkurences tiesībām un to praktisko piemērošanu.

Seminārus vada Konkurences padomes darbinieki – pieredzējuši konkurences tiesību speciālisti.

Semināru tēmas:

 • tirgus dalībnieku apvienošanās regulējums Konkurences likumā
 • iespējas atpazīt aizliegtas vienošanās starp iepirkuma pretendentiem
 • uzņēmumu savstarpējās sadarbības regulējums – kas ir atļauts un kas aizliegts, sadarbojoties ar konkurentu
 • aizliegtas vienošanās, to būtība un nodarītais kaitējums
 • dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – iespējas atpazīt un novērst šķēršļus godīgai uzņēmējdarbībai
 • u.c. jautājumi par konkurences tiesībām

Pieteikšanās kārtība

Lai pieteiktu Konkurences padomes rīkotu semināru Jūsu organizācijā, aicinām aizpildīt blakus esošo formu. Laukā "Papildu informācija" lūdzam norādīt:

 • Jūsu pārstāvēto organizāciju
 • Interesējošo semināra tēmu
 • Plānoto dalībnieku skaitu
 • Vēlamo norises laiku (datumu) un ilgumu
 • Semināra telpas - tā kā seminārs tiek nodrošināts bez maksas, būsim pateicīgi par piedāvājumu nodrošināt bezmaksas semināra telpas