Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses mazumtirdzniecībā.

Likums aizliedz veikt negodīgas darbības un noteikt netaisnīgus termiņus norēķiniem par piegādātajām precēm, kā arī paredz atbildību par izdarītajiem pārkāpumiem.

2021. gada 7. aprīlī Saeima 3. lasījumā pieņēma Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu (NTPAL), kura mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī ierobežot nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem.

2021. gada 1. novembrī līdz ar NTPAL stāšanos spēkā - Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums zaudēs savu spēku.

Pirms 2021. gada 20. aprīļa, tas ir pirms NTPAL publiskošanas, noslēgto lauksaimniecības un pārtikas preču līgumu atbilstība likuma noteikumiem jānodrošina viena gada laikā pēc likuma publicēšanas dienas.

Lēmumi par Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumiem

Lēmumi par dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgu izmantošanu

Seminārs "Godīga tirdzniecība"