2021. gada 1. novembrī spēkā stājās Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums (NTPAL), kura mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī ierobežot nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. Līdz ar NTPAL spēkā stāšanos spēku zaudēja Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums (Latvijas Vēstnesis, 2015, 107. nr.).

Likums aizliedz veikt negodīgas darbības un noteikt netaisnīgus termiņus norēķiniem par piegādātajām precēm, kā arī paredz atbildību par izdarītajiem pārkāpumiem.

Viena gada laikā no NTPAL publiskošanas brīža, 2021. gada 20. aprīļa, ir jānodrošina noslēgto lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes līgumu atbilstība, kā arī nepārtikas preču mazumtirdzniecības piegādes līgumu atbilstība NTPAL. Līdz ar to līdz 2022. gada 20. aprīlim attiecīgi sadarbības līgumi ir jāpielāgo NTPAL noteikumiem.

Lēmumi par Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumiem

Lēmumi par dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgu izmantošanu

Materiāls pārtikas un dzērnienu piegādātājiem
Pašnovērtējuma rīks
Sanita Uljane

Sanita Uljane

Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vadītāja
sanita.uljane [at] kp.gov.lv