2021. gada 1. novembrī spēkā stājās Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums (NTPAL), kura mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī ierobežot nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. Līdz ar NTPAL spēkā stāšanos spēku zaudēja Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums (Latvijas Vēstnesis, 2015, 107. nr.).

Likums aizliedz iepircējiem īstenot darbības, kas ir pretrunā ar godīgu tirdzniecības praksi, un noteikt netaisnīgus norēķinu termiņus par piegādātajām precēm. Likumā uzskaitīto aizliegumu neievērošanas gadījumā iepircējam ir paredzēta atbildība par izdarītajiem pārkāpumiem.

No 2022. gada 20. aprīļa visiem lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes līgumiem, kā arī nepārtikas preču mazumtirdzniecības līgumiem jābūt pielāgotiem NTPAL noteikumiem.

Materiāls pārtikas un dzērnienu piegādātājiem
Pašnovērtējuma rīks
Sanita Uljane

Sanita Uljane

Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vadītāja
sanita.uljane [at] kp.gov.lv