2016. gada 1. janvārī Latvijā stājās spēkā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums. Lai palīdzētu tirgum pielāgoties jaunajām likuma normām, Konkurences padome 2015. gada otrajā pusē sagatavoja Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma piemērošanas vadlīnijas, kuras prezentēja 2015. gadad 27. novembrī konferencē godīgai mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbībai.

Prezentācijas

 

foto