foto

Izglītojošie semināri lielākajās Latvijas pilsētās 2017. un 2018. gadā

"PAR GODĪGU UZŅĒMĒJDARBĪBU"

foto

Lai sniegtu zināšanas, kas nepieciešamas efektīvai valsts un pašvaldību darbībai, kā arī uzņēmējdarbības godīgai izaugsmei un vienlaikus arī drošai darbībai tirgū, 2017. gadā Konkurences padome kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Iepirkumu uzraudzības biroju vienojās spēkiem, lai divu gadu semināru ciklā “Par godīgu uzņēmējdarbību” izglītotu valsts/pašvaldību publisko iepirkumu speciālistus un uzņēmumu vadītājus, juristus, iepirkumu un tirdzniecības speciālistus, kā arī citus interesentus uz bezmaksas semināriem Latvijas lielākajās pilsētās.

Semināru mērķis: izglītot divas grupas – valsts un pašvaldību pārstāvjus, kuru ikdienas darbība ir saistīta ar iepirkumu jomu, un uzņēmējus. Tādējādi iepirkumu rīkotājiem nodrošināta iespēja palielināt savas zināšanas par iepirkumu jomu, lai veicinātu savas darbības efektivitāti. Tikmēr uzņēmējiem sniegta iespēja paplašināt savas zināšanas par savām tiesībām, lai varētu veiksmīgi izmantot likumā atļautās sadarbības iespējas, aizstāvēt savas intereses, ja likumu pārkāpj cits uzņēmums, kā arī neriskētu pārkāpt likumu nepietiekamu zināšanu dēļ.

Semināru temati:

  • Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās;
  • Karteļu pazīmes jeb riski publiskajos iepirkumos;
  • Konkurences tiesības godīgai uzņēmējdarbībai;
  • Korupcijas izpausmes formas un riski publisko iepirkumu procedūrās;
  • Korupcijas riski un to tiesiskās sekas publiskajos iepirkumos.
Konkurences padomes kompetence. Karteļu pazīmes un riski publiskajos iepirkumos

Ieva Šmite Antoņenko,
Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās

Līga Jaunozola,
Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākā referente-juriste

Publiskie iepirkumi: korupcijas izpausmes formas un riski, tiesiskās sekas

Inta Nolle,
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Pirmās pārvaldes Ceturtās nodaļas pārstāve

Video ieraksts veikts noslēdzošajā semināru cikla “Par godīgu uzņēmējdarbību” pasākumā Rīgā, 2018. gada 26. novembrī, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Videoierakstu izmantošanā obligāta atsauce uz Konkurences padomi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Iepirkumu uzraudzības biroju.