Padome

Konkurences padomes sastāvā ir tās priekšsēdētājs un četri Konkurences padomes locekļi.

Konkurences padomi vada Konkurences padomes priekšsēdētājs.

Konkurences padomes priekšsēdētāju un Konkurences padomes locekļus pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā apstiprina Ministru kabinets. Konkurences padomes priekšsēdētāja un Konkurences padomes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi. Konkurences padomes priekšsēdētāju un Konkurences padomes locekļus var iecelt amatā atkārtoti.

Kārlis Piģēns

Ph.D. Kārlis Piģēns

Padomes loceklis
karlis.pigens [at] kp.gov.lv