Konkurss ir noslēdzies. Tā norises laiks: 2020. gada 15. oktobris līdz 20. novembris. Dalībnieku apbalvošana notika Pasaules Konkurences dienā, 2020. gada 4.decembrī.


Par šķērsli konkurencei var uzskatīt publisko iepirkumu prasības, kuru rezultātā tiek kavēta brīva konkurence, tirgus dalībnieku ienākšana tirgū, kā arī situācijas, kad tirgus spēlētājiem pretēji konkurences neitralitātes principam netiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas piedalīties publiskajā iepirkumā.

“Zināms, ka publisko iepirkumu mērķis ir nodrošināt maksimāli efektīvāko valsts budžeta izlietojumu, saņemot labāko piedāvājumu cenas un kvalitātes ziņā. Tomēr realitātē var novērot, ka iepirkumu pasūtītāju nezināšanas vai ļaunprātības dēļ, tiek kropļota konkurence publiskajos iepirkumos. Tāpēc aicinām ikvienu, kam rūp godprātīgi organizēti publiskie  iepirkumi un godprātīgs publisko finanšu līdzekļu izlietojums, piedalīties Konkurences padomes rīkotajā akcijā, kas šajā gadā norisinās sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam veidot tādu publisko iepirkumu vidi, kas motivē godīgi strādāt!” tā Konkurences padomes priekšsēdētājs Juris Gaiķis


Konkurences padome (KP) akcijā saņēma informāciju par vairākiem šķēršļiem konkurencei. Ņemot vērā, cik liels un nozīmīgs ir ietekmētais tirgus un cik būtisks ir publiskā iepirkuma ierobežojums konkurencei, tika izraudzīti trīs nejēdzīgākie šķēršļi. 

Akcijas “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei 2020” laureāti:

Akcijas noslēgums 2020.gadā. Balvas laureātiem.
  • Konkurences aizstāvis 2020 - Mākslinieciskais viesu nams "Ārpus laika"

Akcentējis pašvaldību rīcību, kuras rezultātā var tikt ierobežota konkurence. Sniegtā informācija bija par pašvaldību rīcību, rīkojot darbinieku saliedēšanos vairāk nekā 200 km attālā novadā. Būtiski, ka tikai pastāvot objektīvas pamatojumam šāds ģeogrāfiskais ierobežojums vērtējams kā pamatots. Tāpat būtiski, ka informācija par iepirkumu ir pieejama konkrētā teritorijā konkurējošiem viesu namiem, piemēram, tos aptaujājot, nevis tikai publicējot informāciju pasūtītāja mājaslapā. Tāpat iespējamiem pretendentiem ir būtiski zināt pasūtītāja plānoto iepirkuma budžetu, lai sagatavotu pasūtītāja vēlmēm atbilstošu piedāvājumu. Tādējādi konkursā var piedalīties plašāks loks pretendentu, nevis, piemēram, tikai viens iepriekš izvēlēts viesu nams, kam ir pieejama informācija par sludinājumu mājaslapā.

  • Konkurences aizstāvis 2020 - Biedrība "Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība"

Akcentējis pasūtītāja prasību pretendentiem izmantot Būvju informācijas modelēšanu (BIM), kas ir integrēts būvju projektēšanas, būvniecības un apsaimniekošanas procesu, tehnoloģiju un noteikumu kopums, kas ļauj visām iesaistītajām pusēm kopīgi projektēt, būvēt un apsaimniekot būvi digitālā vidē. Taču pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā nepietiekami skaidri definē būves informācijas modelēšanas prasības, kā rezultātā pretendentu cenu piedāvājumi atšķīrās līdz pat sešām reizēm. Tādējādi neskaidras prasības neveicina vienlīdzīgu konkurenci konkrētajā iepirkumā, jo piedāvājumi ir savstarpēji grūti salīdzināmi. 

  • Konkurences aizstāvis 2020 - SIA "ZEMGUS LB" 

Pievērsis uzmanību tehniskajās specifikācijās iekļautajām neprecīzajām prasībām, kas apgrūtina pretendentus sagatavot atbilstošus piedāvājumus. Sūdzība saņemta drukas pakalpojumu jomā, kur ir samērā liela konkurence un daudz pakalpojumu sniedzēju. Nezinot kopējo pieprasīto drukas tirāžu, jaunam pretendentam ir neiespējami novērtēt izmaksas 1 gb. drukas materiāla izgatavošanai un precīzi saplānot iepirkumā iesniedzamo cenu. Tādējādi, iespējams, priekšrocība tiek radīta  esošajam sadarbības partnerim, kas zina līdzšinējās tirāžas apjomu.