Ja jūsu rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, bet Jūs nevēlaties Konkurences padomei atklāt savu identitāti vai neesat pārliecināts, ka informācijas pietiek oficiālam iesniegumam, aicinām ziņot, izmantojot formu:

Svarīgi!

Par vēršanos Konkurences padomē neinformējiet aizdomās turētos uzņēmumus!

Informējot, Jūs ļausiet tiem iznīcināt pierādījumus un apgrūtināsiet vai padarīsiet neiespējamas Konkurences padomes turpmākās darbības.

Par ziņošanu

Ja jūsu rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, bet Jūs nevēlaties Konkurences padomei atklāt savu identitāti vai neesat pārliecināts, ka informācijas pietiek oficiālam iesniegumam, aicinām ziņot, izmantojot blakus esošo formu.

Konkurences padome saņemto informāciju izvērtēs un:

  • Ierosinās izpētes lietu, ja sniegtā informācija būs pietiekama un pamatoti liecinās par iespējamu pārkāpumu
  • Veiks tirgus uzraudzību, ja sniegtā informācija nebūs pietiekama, lai ierosinātu izpētes lietu, tomēr norādīs uz iespējamiem konkurences kropļojumiem tirgū
  • Nodos informāciju atbildīgajai institūcijai, ja secinās, ka aprakstītā jautājuma risināšana neietilpst Konkurences padomes kompetencē, bet to atrisināt varētu cita valsts pārvaldes iestāde

Vienošanās, kas ir aizliegtas konkurējošiem uzņēmumiem (šie ir piemēri, nevis izsmeļošs saraksts)

Vienošanās, kas ir aizliegtas uzņēmumiem, kas savā starpā nekonkurē (šie ir piemēri, nevis izsmeļošs saraksts)

Izmantojot Konkurences padomes tīmekļa vietnē esošo anonīmās ziņošanas formu, Konkurences padomei nebūs iespējas noskaidrot Jūsu identitāti.

Ja vēlaties, lai iestādes speciālistiem būtu iespēja ar Jums sazināties, lai saņemtu papildu vai precizējošu informāciju, Jums ir iespēja norādīt savu kontaktinformāciju.

Lasīt par šo vairāk šeit

Trauksmes celšana ir fiziskās personas informācijas sniegšana par iespējamo pārkāpumu, ja:

  • tā neskar ziņotāju tikai personīgi, bet var apdraudēt sabiedrības intereses;
  • persona uzskata informāciju par patiesu;
  • tā ir iegūta saistībā ar ziņotāja profesionālo darbību.

  • Trauksmes celšanas likums stājās spēkā 2019. gada 1. maijā. Tas paredz iespēju ziņot Konkurences padomei par iespējamiem konkurences tiesību pārkāpumiem, nodrošinot sev pienācīgu tiesisku aizsardzību no nelabvēlīgām sekām.

Uzzini vairāk šeit.