Publiskai personai - valstij un pašvaldībām -, darbojoties jomā, kurā preces un pakalpojumus tirgus dalībnieki spēj piedāvāt brīvas konkurences apstākļos, pastāv augsts risks deformēt konkurenci un ilgtermiņā ne tikai negatīvi ietekmēt komercdarbības vidi, bet arī patērētāju intereses.

Lai mazinātu šādus riskus, pirms jauna biznesa uzsākšanas vai esošā paplašināšanas publiskai personai jāveic paredzētās rīcības ekonomiskais izvērtējums. Jānorāda, ka publiskajai personai ir arī pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā.

Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikts, ka publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:

  • tiek novērsta tirgus nepilnība;
  • tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības attīstībai vai valsts drošībai;
  • tiek pārvaldīti īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības attīstībai vai valsts drošībai.

Iepriekšminētie ierobežojumi publiskajām personām noteikti, lai nodrošinātu pamatota mērķa sasniegšanu, lai valsts nekropļotu konkurenci tirgū, un savu darbību kā privātā biznesa tirgus dalībnieka konkurents izvērstu tikai tajos gadījumos, kad tas nepieciešams valsts politikas, drošības vai funkciju īstenošanai.

Konsultēties ar Konkurences padomi iespējams gan mutiski, gan iesniedzot iesniegumu, norādot visus būtiskos apstākļus, tajā skaitā informāciju par tirgu, iespējamajiem konkurentiem, komersantu viedokli, kā arī pamatojumu komercdarbības veikšanai. Konkurences padome, ja sniegtā informācija ir pietiekoša viedokļa sniegšanai, mēneša laikā izskata publiskās personas iesniegumu un sniedz atzinumu par publiskās personas plānotās darbības ietekmi uz konkurenci.

Valsts līdzdalība kapitālsabiedrībā

Datums Temats Adresāts
16.10.2020. Atzinums par Informatīvo ziņojumu "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Pasažieru vilciens""
Atzinums
Satiksmes ministrijai
09.10.2020. Atzinums par līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"
Atzinums
Ekonomikas ministrijai
11.09.2020. Atzinums par VAS “Latvijas dzelzceļš” līdzdalību SIA “LDZ apsardze”
Atzinums
VAS “Latvijas dzelzceļš”
Satiksmes ministrijai
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai
13.08.2020. Atzinums par informatīvo ziņojumu “Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas jūras administrācija””
Atzinums
Satiksmes ministrijai
12.05.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs""
Atzinums

Finanšu ministrija

13.04.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Privatizācijas aģentūra" un tās vispārējo stratēģisko mērķi"
Atzinums

Ekonomikas ministrija
13.04.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu Par valsts līdzdalības saglabāšanu VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”
Atzinums

Zemkopības ministrija
VAS “Privatizācijas aģentūra”

27.02.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu „Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi””
Atzinums

Finanšu ministrija
17.02.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu „Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” reorganizēšanu”
Atzinums

Ekonomikas ministrija
13.02.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu VAS “Tiesu namu aģentūra”
Atzinums

Tieslietu ministrija
VAS „Tiesu namu aģentūra”

Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā

Datums Temats Adresāts
20.11.2020. Atzinums par SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
Atzinums
Liepājas pilsētas pašvaldībai
19.11.2020. Atzinums par pašvaldības SIA "Daugavpils ūdens" 
Atzinums
Daugavpils pilsētas pašvaldībai
17.11.2020. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA "Lielais Dzintars", SIA "Liepājas teātris", SIA "Liepājas leļļu teātris", SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"
Atzinums
Liepājas pilsētas pašvaldībai
13.11.2020. Atzinums par SIA "Saldus medicīnas centrs" 
Atzinums
Saldus novada pašvaldībai
Brocēnu novada pašvaldībai
12.11.2020. Atzinums par SIA "Alūksnes slimnīca"
Atzinums
Alūksnes novada pašvaldībai
09.11.2020. Atzinums par pašvaldības SIA "Liepājas enerģija"
Atzinums
Liepājas pilsētas pašvaldībai
06.11.2020. Atzinums par SIA "Ventspils siltums"
Atzinums
Ventspils pilsētas pašvaldībai
04.11.2020.

Atzinums par pašvaldības SIA "Ūdeka"
Atzinums

Ventspils pilsētas pašvaldībai
06.10.2020. Par SIA "Alūksnes enerģija" līdzdalības izvērtējumu 
Atzinums
Alūksnes novada pašvaldībai
30.09.2020. Atzinums par līdzdalības kapitālsabiedrībā pārtraukšanu
Atzinums
Alūksnes novada pašvaldībai
18.09.2020. Atzinums par SIA "Ventspils lidosta" 
Atzinums
Ventspils pilsētas domei
31.08.2020. Atzinums par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” līdzdalības izvērtējumu
Atzinums
Kuldīgas novada pašvaldībai
24.08.2020. Atzinums par SIA "Garkalnes komunālserviss" un SIA "Garkalnes inženiertīkli"
Atzinums
Garkalnes novada domei
11.08.2020. Atzinums par pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" 
Atzinums
Ventspils pilsētas domei
30.06.2020. Atzinums par veiktajiem līdzdalības izvērtējumiem 
Atzinums
Ādažu novada domei
17.06.2020. Atzinums par "SIA Limbažu komunālserviss"
Atzinums
Limbažu novada domei
29.05.2020. Atzinums par saņemto iesniegumu par līdzdalības pārvērtēšanu nodot kā ārpakalpojumu
Atzinums
Iesnieguma iesniedzējam
11.05.2020. Atzinums par SIA "Rēzeknes namsaimnieks" 
Atzinums
Rēzeknes pilsētas domei
SIA "Rēzeknes namsaimnieks" 
14.04.2020. Atzinums par AS "Mārupes komunālie pakalpojumi"
Atzinums
Mārupes novada domei
27.03.2020. Atzinums par SIA "Ogres namsaimnieks"
Atzinums
Ogres novada pašvaldībai
SIA "Ogres namsaimnieks"
17.03.2020. Atzinums par SIA "ZAAO" 
Atzinums
Rugāju novada domei
SIA "ZAAO"
17.03.2020. Atzinums par SIA "ZAAO" 
Atzinums
Amatas novada pašvaldībai
SIA "ZAAO"
31.10.2018. Par SIA "Bauskas mutes veselības centrs"
Atzinums
Bauskas novada domei
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
20.06.2018.

Par Ogres novada pašvaldības iestādes vispārējā tipa pansionāta "Madliena" kā iestādes likviciju un kapitālsabiedrības dibināšanu
Atzinums

Ogres novada domei
20.06.2018.  Par SIA “Gārsenes pils” dibināšanu
Atzinums
Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētājai
Aknīstes novada pašvaldības administrācijai
01.06.2018.

Par SIA “Salaspils veselības centra” jauna komercdarbības veida uzsākšanu
Atzinums

Salaspils novada domei
 30.10.2017.

Atzinums par SIA “Gārsenes pils” dibināšanu
Atzinums

Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētājai
Aknīstes novada pašvaldības administrācijai
29.05.2017.

Atzinums par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības SIA “Labiekārtošana D”
Atzinums

Daugavpils pilsētas domei
10.03.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu "Par dārzeņu audzēšanu SIA “Getliņi EKO” siltumnīcās"
Atzinums

SIA “Getliņi EKO”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Zemkopības ministrijai
Ekonomikas ministrijai
Rīgas domei
Stopiņu novada domei