Korupcijas novēršanas jomā iestādē tiek nodrošināta valsts amatpersonām noteikto pienākumu izpildes, ētikas principu un likumā paredzēto aizliegumu ievērošanas kontrole. Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku ētikas normas un uzvedības pamatpricipi ir noteikti Konkurences padomes Ētikas kodeksā, savukārt šo normu ievērošanas uzraudzībai ir izveidota Ētikas komisija.