Konkurss ir noslēdzies. Tā norises laiks bija no 2017. gada 9. līdz 31. oktobris. Dalībnieku apbalvošana notika Pasaules Konkurences dienā, 5.decembrī.


2017. gadā aprit 25 gadi, kopš Latvijā tiek uzraudzīta godīga konkurence. Godīga konkurences uzraudzība nozīmē, ka tiek vērtēts, vai uzņēmumi aizliegti nevienojas, vai lielie, t.i., dominējošie, uzņēmumi ļaunprātīgi neizmanto savu pārspēku jeb tirgus varu vai arī neīsteno tādas apvienošanās, kas var radīt kaitējumu patērētājiem un ekonomiskajai attīstībai kopumā.

Lai veicinātu diskusijas par godīgas konkurences nepieciešamību dažādās sabiedrības grupās, Konkurences padome rīko eseju konkursu. Konkursa uzdevums ir izstrādāt un iesniegt eseju, kas ir atbilstoša konkursa tēmai – “Progress sākas tur, kur ir konkurence”. Esejā vidusskolēni un studenti aicināti sniegt savu skatījumu par konkurences nepieciešamību ikdienā gan no individuālā, gan no kopējās sabiedrības skatu punkta.

Eseju konkursā aicinātas piedalīties divas grupas:

 • Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. - 12. klases skolēni un bakalaura un 
 • 1. līmeņa augstākās izglītības studiju ekonomikas un tiesību zinātņu studenti.

Konkurences padome pateicas visiem dalībniekiem un iesaistītajiem mācību iestāžu pasniedzējiem par ieguldījumu konkursa norisē.


Vidusskolēnu grupa

1. vieta: Anastasija Mašņuka no Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

2.vieta: Roberts Raismans no Bauskas Valsts ģimnāzijas

Studentu grupa

1. vieta: Jana Vārpa no Biznesa augstskolas Turība

2. vieta: Sintija Beka no Alberta Koledžas

Atzinība par oriģinālu pieeju konkurences nozīmes demonstrēšanā: Liena Tīdena no Alberta Koledžas

Eseju konkursa mērķis un uzdevums

Eseju konkursa mērķis ir veicināt vidusskolēnu un studentu izpratni par godīgas konkurences nozīmi ikdienas dzīvē un Latvijas attīstībā.

Konkursa uzdevums ir izstrādāt un iesniegt eseju, kas ir atbilstoša konkursa tēmai – “Progress sākas tur, kur ir konkurence”. Esejā vidusskolēni un studenti aicināti sniegt savu skatījumu par konkurences nepieciešamību ikdienā gan no individuālā, gan no kopējās sabiedrības skatu punkta.

Konkursa dalībnieki

Eseju konkursā aicinātas piedalīties divas grupas:

 • Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. - 12. klases skolēni un
 • bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības studiju ekonomikas un tiesību zinātņu studenti.

Katrs dalībnieks var iesniegt vienu eseju.

Konkursa norises laiks

Eseju konkurss noris no 2017. gada 9. oktobra līdz 31. oktobrim. Esejas jāiesniedz elektroniskā formātā, sūtot uz e-pasta adresi konkurencei25@kp.gov.lv.

Konkursa darbu vērtēšana un rezultātu paziņošana

Konkursam iesniegtās esejas līdz 2017. gada 7. novembrim izvērtē Konkurences padomes konkursa vērtēšanas komisija. Konkursa rezultāti tiks paziņoti, nosūtot informāciju personīgi uz konkursa dalībnieku norādītajām e-pasta adresēm.

Eseju konkursa darbi tiks vērtēti divās grupās:

 • Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.-12. klases skolēni;
 • Bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības studiju ekonomikas un tiesību zinātņu studenti.

Esejas tiks vērtētas pēc šādiem kritērijiem:

 • Satura atbilstība konkursa tēmai;
 • Loģisks idejas izklāsts;
 • Oriģinalitāte un vārdu krājums;
 • Valodas stils;
 • Noformējums.

Konkursa balvas

Katras grupas divu labāko darbu autori saņems galda spēļu veikala dāvanu karti. Bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības studiju studenti iegūs prakses iespēju Konkurences padomē.

Katras grupas uzvarētāja skolotājs(-a) un pasniedzējs(-a) saņems grāmatnīcas dāvanu karti.

Visi eseju konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstu par dalību konkursā.


 


Iesūtot savu eseju konkursam, dalībnieki nodod Konkurences padomei tiesības izmantot viņu darbus un to publicēšanas tiesības bez atlīdzības.