Lai sasniegtu iestādes darbības mērķus – aizsargātu sabiedrības un godīgi strādājošu tirgus dalībnieku intereses – Konkurences padomei ir būtiski uzklausīt sabiedrības un uzņēmēju viedokli. Izpratne par mērķauditorijas vajadzībām, vērtējumu, zināšanām ļauj Konkurences padomei mērķtiecīgi plānot savu darbu.

Sabiedriskās domas pētījums – 2018. gads

Sabiedriskās domas pētījums – 2016. gads

Sabiedriskās domas pētījums – 2014. gads

Sabiedriskās domas pētījums – 2012. gads