Lai sasniegtu iestādes darbības mērķus – aizsargātu sabiedrības un godīgi strādājošu tirgus dalībnieku intereses – Konkurences padomei ir būtiski uzklausīt sabiedrības un uzņēmēju viedokli. Izpratne par mērķauditorijas vajadzībām, vērtējumu, zināšanām ļauj Konkurences padomei mērķtiecīgi plānot savu darbu.


Kopsavilkums par atkritumu apsaimniekošanas Rīgā pētījumu (2021)


Sabiedriskās domas pētījums – 2018. gads


Sabiedriskās domas pētījums – 2016. gads


Sabiedriskās domas pētījums – 2014. gads


Sabiedriskās domas pētījums – 2012. gads