Lai sasniegtu iestādes darbības mērķus – aizsargātu sabiedrības un godīgi strādājošu tirgus dalībnieku intereses – Konkurences padomei ir būtiski uzklausīt sabiedrības un uzņēmēju viedokli. Izpratne par mērķauditorijas vajadzībām, vērtējumu, zināšanām ļauj Konkurences padomei mērķtiecīgi plānot savu darbu.


Sabiedriskās domas pētījumi:


2018. gads


2016. gads


2014. gads


2012. gads


Aptauja par aptiekām un to piedāvājumu (2022)


Kopsavilkums par atkritumu apsaimniekošanas Rīgā pētījumu (2021)


Kvantitatīvais pētījums par sludinājumu platformu internetā lietošanu (2021)


Kinoteātru apmeklētāju aptauja (2021)