Konkurences padome šī gada 23. novembrī rīkoja konferenci par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem Latvijā.

Atkritumu apsaimniekošana  ietekmē visu sabiedrību – iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus gan kā šo pakalpojumu saņēmējus, gan arī kā sniedzējus. Lai noskaidrotu, kāda ir konkurences situācija tirgū un nozares attīstības perspektīvas, Konkurences padome 2015. gadā uzsāka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pētījumu.

Konferencē “Atkritumu apsaimniekošana: Bizness. Konkurence. Atbildība” Konkurences padome iepazīstināja nozares pārstāvjus ar nule pabeigtā pētījuma secinājumiem, kā arī profesionāļu vidū rosināja diskusijas par nozares konkurences jautājumiem, problēmām un attīstības tendencēm, ievērojot vides aizsardzības prasību aspektus.

Par konferences datumu zīmīgi izvēlēta Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļa, kas rosina veicināt pasākumus, lai vairotu apziņu par resursu un atkritumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.