Konkurss ir noslēdzies.


Veselīga konkurence tirgū ir pamats labi funkcionējošai valsts ekonomikai. Uzņēmumiem konkurējot savā starpā par klientiem, sabiedrība iegūst zemākās cenas par precēm un pakalpojumiem, augstāku to kvalitāti un lielāku dažādību, kā arī vairāk inovāciju.

Konkurences padome sargā un uzrauga, lai uzņēmumu sāncensība būtu godīga. Novēršot pārkāpumus, kas kaitē patērētājiem, Konkurences padomes darbs veicina visas sabiedrības labklājību.

Kādi ir konkurences tiesību pārkāpumu veidi un kā tie izpaužas? 7.-12. klašu skolēni ir aicināti  rast atbildi uz šo jautājumu un piedalīties video konkursā "Konkurencei vieta būt?!", skaidrojot dažādus konkurences tiesību pārkāpumu veidus un ieguvumus sabiedrībai no šo pārkāpumu novēršanas.

Konkurences padome un Zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns SIA rīko radošo darbu video konkursu konkurences tiesībās ar mērķi veicināt skolēnu izpratni par ekonomiskajiem procesiem valstī un godīgu konkurenci.


1. VIETA

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolniekiem:

  • Deņisam Oļševskim
  • Ņikitam Fadejevam
  • Oļegam Mihailovam

Video tematika: Pašvaldību radīti konkurences kropļojumi. 


2. VIETA

Rīgas 72. vidusskolas skolēniem:

  • Maksimam Smuškovičam
  • Ksenijai Čušenko

Video tematika: Uzņēmumu īstenota plānotā novecošanās jeb priekšlaicīga novecošanās, kad uzņēmējs produkta plānošanas vai projektēšanas politikā mākslīgi ierobežo produkta lietderīgās lietošanas laiku.


3. VIETA

Engures vidusskolas skolēniem:

  • Annai Marijai Vārpiņai
  • Mariusam Rinaldam Vītolam