Stiprinot Konkurences padomes darbību un neatkarību ar Konkurences likumā pārņemto Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2019/1/ES jeb "ECN+ direktīvu", Ekonomikas ministrija izstrādājusi Konkurences padomes Konsultatīvās padomes nolikumu, kas reglamentē Konsultatīvās padomes funkcijas, nosakot tās izveidošanas un darbības organizāciju. 

Konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību konkurences politikas izstrādē un īstenošanā.

Konsultatīvās padomes uzdevums ir sniegt ieteikumus par Konkurences padomes darbības stratēģiju, normatīvo aktu izmaiņām un politikas plānošanas dokumentiem konkurences politikas jomā, kā arī konkurences uzraudzības pilnveidi.

Konsultatīvā padome izveidota 2023. gada 17. februārī. Konsultatīvās padomes sēdes ir atklātas, un tās sekretariāta funkcijas nodrošina Konkurences padome.


Konsultatīvās padomes sastāvs

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs: Jānis Endziņš (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera)

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks: Edmunds Valantis (Ekonomikas ministrija)

  1. Baiba Bāne (Finanšu ministrija)
  2. Andris Ķēniņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)
  3. Uldis Reimanis (Satiksmes ministrija)
  4. Raivis Kronbergs (Zemkopības ministrija)
  5. Andra Feldmane (Latvijas Pašvaldību savienība)
  6. Kaspars Gorkšs (Latvijas Darba devēju konfederācija)
  7. Māris Butāns (Ārvalstu investoru padome Latvijā)

Konsultatīvās padomes protokoli