Akcija "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei"

Ik gadu Konkurences padome rīko akciju "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei", kurā lūdz sabiedrībai pieteikt nepamatotus ierobežojumus konkurencei. Pērn, 2020.gada virstēma bija publiskais iepirkums, aicinot akcijas dalībniekus meklēt šķēršļus, kas iekļauti publiskajos iepirkumos. 2019.gada virstēma bija normatīvais regulējums, atklājot nejēdzības, kas ierobežo konkurenci normatīvā regulējama aspektā. 

Tikai kopā mēs varam veidot tādu konkurences vidi, kas motivē iesaistītās puses strādāt godīgi! 

Informācija par 2021.gada akcijas "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei" norisi sekos!