Akcija "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei"

Ik gadu Konkurences padome rīko akciju "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei", kurā lūdz sabiedrībai pieteikt nepamatotus ierobežojumus konkurencei. Pērn, 2020.gada virstēma bija publiskais iepirkums, aicinot akcijas dalībniekus meklēt šķēršļus, kas iekļauti publiskajos iepirkumos. 2019.gada virstēma bija normatīvais regulējums, atklājot nejēdzības, kas ierobežo konkurenci normatīvā regulējama aspektā. 

Tikai kopā mēs varam veidot tādu konkurences vidi, kas motivē iesaistītās puses strādāt godīgi!


Informācija par 2021. gada akcijas "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei" norisi

Konkurences padome (KP), sadarbojoties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK),  aicina piedalīties akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei – 2021”, kurā jāpiesaka nepamatoti ierobežojumi konkurencei, kas radušies no publisku personu – valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību – darbības. Akcijas mērķis ir identificēt godīgas konkurences kavēkļus un rosināt to novēršanu, veicinot  konkurences neitralitāti un ekonomikas izaugsmi.

Akcija notiek no 2021. gada 15. oktobra līdz 25. novembrim

Akcijā iespējams piedalīties divos veidos: 

  • lejupielādējot anketas sagatavi, to aizpildot un pdf formātā nosūtot uz e-pasta adresi pasts@kp.gov.lv ar norādi “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”.

Mērķauditorija

Uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, juridiskie biroji, kā arī jebkurš interesents, kurš novērojis vai saskāries ar publisku personu radītiem šķēršļiem, kas nepamatoti kavē vai ierobežo konkurences vai ekonomikas attīstību.

Dalībnieku skaits

Akcijas pieteikuma anketu var aizpildīt gan individuāli, gan kolektīvi, pārstāvot uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, juridiskos birojus un citas interesentu grupas. Katrs dalībnieks akcijā drīkst iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu.

Mērķis un uzdevums

  • Akcijas mērķis ir identificēt publisku personu radītus nepamatotus ierobežojumus konkurencei un ekonomikai un rosināt to novēršanu, lai veicinātu konkurences neitralitāti un ekonomikas izaugsmi.
  • Akcijas uzdevums ir aizpildīt elektroniski sagatavoto anketu vai anketas sagatavi, kurā jānorāda nejēdzīgs šķērslis vai ierobežojums, ko radījusi publiska persona (darbības, kas izstumj no tirgus privātos komersantus vai apgrūtina to darbību tirgū, tāpat dažādas priekšrocības to kapitālsabiedrībām, kas nostiprinātas normatīvajā regulējumā un citi ierobežojumi), kas kavējis vai liedzis uzņēmumiem godīgi konkurēt tirgū.

Anketā jānorāda akcijas dalībnieka vārds un uzvārds un kontaktinformācija, ko izmantot saziņai, ja pieteiktais “nejēdzīgākais šķērslis konkurencei” tiks izvirzīts apbalvošanai.

Pieteikumu vērtēšana un rezultātu paziņošana

Akcijā iesniegtās anketas līdz 2021. gada 3.decembrim izvērtē vērtēšanas komisija, kura sastāv no Konkurences padomes un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) ekspertu komandas. Ar akcijas laureātiem, kas būs izcīnījuši titulu “Konkurences aizstāvis 2021”, akcijas rīkotāji sazināsies individuāli, nosūtot informāciju uz akcijas dalībnieku norādītajām e-pasta adresēm.

Komisija iesniegtos pieteikumus vērtēs pēc vairākiem kritērijiem:

  • Cik liels un nozīmīgs ir ietekmētais tirgus;
  • Kāds uzņēmumu/patērētāju loks tiek ietekmēts;
  • Cik daudz tirgus dalībnieku tiek ietekmēti (daži vai visi no tirgus);
  • Cik būtisks ir ierobežojums konkurencei;
  • Ja tiktu novērsts ierobežojums konkurencei, vai tirgus darbotos efektīvāk vai tieši pretēji – neefektīvāk;
  • Kāds ir pamatojums šādai publiskas personas rīcībai.

Balvas

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti Pasaules Konkurences dienā 2021. gada decembrī.


PIESAKI NEJĒDZĪBU

Nejēdzīgāko šķēršļu piemēri:

Piemērs: nepamatotas priekšrocības tirgū jau esošiem uzņēmumiem

Pašvaldība saistošajos noteikumos noteica attāluma ierobežojumus, cik tuvu tirgū jau esošajiem tirgus dalībniekiem savas pakalpojuma sniegšanas vietas var atvērt citi pakalpojuma sniedzēji.

Piemērs: nepamatotas priekšrocības pašvaldības kapitālsabiedrībai

Pašvaldība saistošajos noteikumos paredz tikai savai kapitālsabiedrībai tiesības sniegt konkrēto pakalpojumu.

Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas vadītāja Zane Gorškova

Zane Gorškova

Komunikācijas nodaļas vadītāja
zane.gorskova [at] kp.gov.lv