Mēnešalga:
1600 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 55, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aicinām pievienoties Konkurences padomes komandai

Ekonomiskās analīzes nodaļas

EKONOMISTU/I (uz noteiktu laiku)

Saskaņā ar Global Competition Review vērtējumu Latvijas Konkurences padome ir atzīta par vienu no vadošajām konkurences iestādēm pasaulē savu darba rezultātu un organizācijas efektivitātes dēļ.  Konkurences padomē strādā dažādu jomu eksperti, kuri ikdienā izvērtē konkurences jautājumus, kā arī piedalās valsts politikas veidošanā. Starptautiskā vide mūsu darbiniekiem sniedz iespēju nepārtraukti attīstīties un darbā izmantot citu valstu pieredzi un jaunas metodes. Mūsu mērķis ir veidot godīgu un vienlīdzīgu konkurences vidi visas sabiedrības – patērētāju un uzņēmēju – interesēs. Mūsu pamatvērtības – tiesiskums, profesionalitāte, neatkarība un attīstība.

Pienākumi:

 • veikt konkurences jautājumu ekonomisko analīzi;
 • analizēt un novērtēt konkurences vidi dažādās valsts tautsaimniecības nozarēs;
 • izskatīt iesniegumus un apvienošanās ziņojumus;
 • piedalīties analītisko pētījumu un tirgus uzraudzību veikšanā;
 • sniegt konsultācijas ekonomiskās analīzes metožu pielietošanā.

Mūsu prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • vēlama darba pieredze ekonomista, tirgus analītiķa vai līdzīgā amatā;
 • labas analītiskās prasmes, kā arī spēja strādāt ar liela apjoma informāciju;
 • angļu valodas prasmes ne zemākas par vidējā līmeņa 2. pakāpi (B2);
 • ļoti labas MS Excel prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • daudzveidīgu un aizraujošu darbu profesionāļu komandā;
 • iespēju iegūt jaunas zināšanas un pieredzi strādājot pasaulē atzītā organizācijā;
 • elastīgu darba laiku, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un labus darba apstākļus;
 • amatalgu no 1600 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: pasts@kp.gov.lv ar norādi “Ekonomista amatam” līdz 2023. gada 31. martam. Tālrunis uzziņām 67282865.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – datu regula) 13. pantu, Konkurences padome informē, ka: Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; iepriekšminētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Konkurences padome, kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010. Papildu datu regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Konkurences padomes mājaslapā https://www.kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz