Saņemts jauns apvienošanās ziņojums
Apvienošanās ziņojums
Saņemts jauns apvienošanās ziņojums