Kas ir konkurence un kā izvairīties no Konkurences likuma pārkāpuma:

Vairāk par to, kas aizliegts konkurējošu uzņēmumu starpā, kā savas neuzmanības vai nezināšanas dēļ neuzsākt aizliegtu vienošanos un to, kā rīkoties, ja aizliegta vienošanās ir īstenota. 


Aizliegtas vienošanās:

Konkurence un korupcija. KP un KNAB buklets godprātīgai uzņēmējdarbībai 

Inspekcija uzņēmumā. Praktisks ceļvedis un skaidrojums

Iecietības programma:

Iecietības programma - kas tā ir un kāpēc tā ir nepieciešama? 

Vairāk par to, kā rīkoties iepirkumu rīkotājiem jeb pasūtītājiem, lai atklātu aizliegtas vienošanās pretendentu starpā. 


Signālsaraksts jeb kā iepirkumu pasūtītājiem atpazīt iespējamas karteļa pazīmes