Datums 6. jūnijs, 2023
Laiks10.00–13.00
Vieta Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) aicina Zemkopības resora iepirkumu rīkotājus piedalīties seminārā “Publiskie iepirkumi: Ko ņemt vērā to rīkotājiem?”, kas 6. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 notiks Zemkopības ministrijas 2.stāva zālē, Republikas laukumā 2, Rīgā.

KP sadarbībā ar IUB seminārā skaidros grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas nosaka, ka  pasūtītājiem no šī gada 1. janvāra izsludinātajos iepirkumos jāpiemēro jaunie pretendentu izslēgšanas noteikumi. Tie cita starpā satur izmaiņas attiecībā uz pretendentu izslēgšanu iespējamo konkurences tiesību pārkāpumu dēļ.

Iepriekš Publisko iepirkumu likums paredzēja pretendentu izslēgšanu no iepirkumiem uz vienu gadu pēc tam, kad KP lēmums, ar kuru konstatēts kartelis, ir kļuvis galīgs un neapstrīdams. Jaunie grozījumi likumā nosaka, ka uzņēmumiem par iesaisti kartelī liegums piedalīties iepirkumos līdzšinējā gada vietā tiks noteikts uz trim gadiem.

Tāpat likums paredz arī jaunu izslēgšanas kritēriju, pēc kura pasūtītāji var liegt uzņēmuma dalību iepirkumā. Proti, pasūtītāji var pretendentus izslēgt no iepirkuma ne tikai gadījumos, kad ir stājies spēkā KP pieņemtais lēmums par aizliegtu vienošanos, bet arī gadījumos, kad pats pasūtītājs konkrētā iepirkumā konstatē norādes, kas liecina par pretendentu aizliegtu vienošanos, un vienlaikus par šo gadījumu ir konsultējies ar KP, saņemot iestādes viedokli par iespējamo aizliegto vienošanos. Apstiprinoties pasūtītāja aizdomām par pretendentu iespējamu iesaisti aizliegtā vienošanās, pasūtītājs varēs pieņemt lēmumu par pretendenta izslēgšanu no dalības konkrētajā iepirkumā.

Sākot ar 1. janvāri, pasūtītājiem ir pienākums prasīt KP atzinuma sniegšanu par aizdomīgiem pretendentu piedāvājumiem likumā paredzētajā termiņā, t.i., 10 darba dienu laikā.

Semināra darba kārtība:

10.00 – 11.15

Jaunie izslēgšanas noteikumi Publisko iepirkumu likumā, tajā skaitā pretendentu izslēgšana par konkurences tiesību pārkāpumiem.

Monta Drebeiniece, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore

11.15 – 12.30

Karteļa pazīmes iepirkumā. Konkurences padomes sniegtais atzinums par aizdomīgiem pretendentu pieteikumiem.

Ieva Šmite, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

12.30 – 13.00

Jautājumi un atbildes.

Lai piedalītos seminārā, aicinām iepriekš reģistrēties, aizpildot reģistrācijas anketu līdz 2. jūnijam. Reģistrācijas anketaSeminārs ir bezmaksas.


Jautājumu gadījumā par semināra organizatorisko pusi lūgums sazināties ar Lauku atbalsta dienesta personāla daļas vadītāju Sindiju Dzeni (sindija.dzene@lad.gov.lv; +371 29410455).

Savukārt jautājumus par semināra saturu aicinām uzdot Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas vadītājai Zanei Gorškovai (zane.gorskova@kp.gov.lv vai pa tālr. 67365216).

seminārs_ZM_lielais plakāts