Konkurences padome (KP) 26. aprīlī pieņēma lēmumu sodīt divus būvniecības uzņēmumus – SIA “GATE L” un SIA “Aksīte” – par īstenotu aizliegtu vienošanos, savstarpēji sadalot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas objektus Saldū. Abi uzņēmumi noslēdza izlīgumu ar KP, kā rezultātā uzņēmumi apstiprināja savu vainu pārkāpumā un apņēmās nepārsūdzēt KP lēmumu, par ko tiem piemērots naudas soda samazinājums. Abiem uzņēmumiem kopā piemērots 108 472,36 eiro naudas sods. 

Sākotnējo informāciju par iespējamo konkurences tiesību pārkāpumu KP saņēma no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras. Ņemot vērā lietas izpētes laikā iegūtos pierādījumus, KP konstatēja, ka SIA “GATE L” un SIA “Aksīte” vienojās par dalības nosacījumiem iepirkumos, panākot savstarpēju vienošanos 2017. gadā par trīs Nākotnes ielas māju un 2021.-2022. gadā par divu Veidenbauma ielas māju siltināšanas projektu sadali.

KP konstatēja, ka abi uzņēmumi savstarpēji sadalīja divu māju siltināšanu Veidenbauma ielā, tostarp, apmainījās ar komerciāli sensitīvu informāciju. Vienlaikus KP konstatēja, ka Nākotnes ielas māju siltināšanas iepirkumos abi uzņēmēji izveidoja apvienību, taču neveica darbus līdzvērtīgā apjomā katrā objektā kā paredzēja līgums, bet gan katrs izpildīja darbus citā objektā. SIA “GATE L” izpildīja darbus objektā Nākotnes ielā 7, savukārt SIA “Aksīte” visus darbus izpildīja Nākotnes ielā 1A un Nākotnes ielā 1B. Tādējādi apvienība tika izveidota, lai mazinātu konkurenci konkrētajos iepirkumos un lai apvienības aizsegā apmainītos ar komerciāli sensitīvu informāciju.

KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana, izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, ir populārs risinājums ne tikai māju energoefektivitātes paaugstināšanai, bet arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai. Taču, organizējot šādus projektus, it īpaši, ja tos organizē paši iedzīvotāji, apvienojoties biedrībā, ir jāatceras par korekti organizētiem iepirkumiem un godīgu pretendentu piesaisti, kas savstarpēji ir konkurējuši ar labāko piedāvājumu par labāko cenu. Šādās situācijās, kad iesaistītās puses ir gatavas atzīt, ka projekta gaitā ir pieļautas kļūdas, veiksmīgs risinājums ir Administratīvā līguma slēgšana jeb izlīgums, uzņēmumiem izbeidzot tiesisko strīdu ar KP un saņemot naudas soda samazinājumu, kā tas notika šajā lietā.”

KP pārkāpumā iesaistītajiem uzņēmumiem piemēroja naudas sodus, kas tika aprēķināti procentos no uzņēmuma iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma. Abi lietas dalībnieki izlīguma rezultātā saņēma naudas soda samazinājumu 10 % apmērā. SIA “GATE L” tika piemērots naudas sods 53 506,52 eiro apmērā un SIA “Aksīte” – 54 965,84 eiro.

Zane Gorškova

Zane Gorškova

Komunikācijas nodaļas vadītāja
zane.gorskova [at] kp.gov.lv