foto

 

Konkurences padomes iesaiste Padziļinātajā sadarbības programmā

Konkurences padome atbalsta Valsts ieņēmumu dienesta Padziļinātās sadarbības programmu. Tās ietvaros Konkurences padome uzņēmēju, kas saņēmuši zelta, sudraba vai bronzas līmeni, iesniegumiem un lūgumiem par atbalsta sniegšanu (konsultācijas par  korporatīvās konkurences tiesību ievērošanas programmas izstrādē, konsultācijas konkurences tiesību piemērošanā u.c.) piešķir prioritāru izskatīšanas statusu.

Ja Konkurences padomē tiek vienlaikus skatīti vairāku Padziļinātās sadarbības programmu dalībnieku iesniegumi, tad to izpildes prioritāte tiek noteikta secīgi: 1) zelta; 2) sudraba; 3) bronzas.

Vairāk informācijas par Padziļinātās sadarbības programmu