Burti
A  A  A

Eiropas savienība

KP īstenotie ES projekti

 

Mērķsadarbības projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti un veicināt likumdošanas sakārtošanu, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm.

Projektu īstenošanu finansē Eiropas Savienība. Mērķsadarbības projektu programma tika izveidota 1998.gadā, lai ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, kā arī jaunajām dalībvalstīm sniegtu augstvērtīgu atbalstu administratīvās un tiesiskās kapacitātes stiprināšanai atbilstoši ES prasībām.


Latvijas Konkurences padomē īstenotie projekti

Konkurences padomes administratīvās spējas nostiprināšana konkurences likumdošanas ieviešanas un konkurences politikas atbalsta pasākumu (advocacy) īstenošanai

  • 08.03.2006. – 07.12.2006.
  • Twinning Light (neliela apjoma mērķsadarbības) projekts, kas īstenots sadarbībā ar Vācijas federālo Ekonomikas un Tehnoloģiju ministriju
  • Projekta apraksts

Konkurences padomes ekonomiskās izpētes un analīzes spējas tālāka stiprināšana

  • 28.08.2008. – 30.09.2009.
  • Twinning Light (neliela apjoma mērķsadarbības) projekts, kas īstenots sadarbībā ar Vācijas federālo Ekonomikas un Tehnoloģiju ministriju
  • Projekta apraksts

Citur īstenotie projekti, kuru īstenošanā piedalījusies Latvijas Konkurences padome

Atbalsts konkurences un valsts atbalsta politikas ieviešanai un īstenošanai Moldovas Republikā

  • Twinning Project No. MD09/ENP-PCA/FI/03 “Support to Implementation and Enforcement of Competition and State Aid Policy”
  • Projekta apraksts