Statuss:
Noslēdzies

Twinning Project No. MD09/ENP-PCA/FI/03 “Support to Implementation and Enforcement of Competition and State Aid Policy”

Projekta nosaukums: Support to Implementation and Enforcement of Competition and State Aid Policy

Projekta numurs: MD09/ENP-PCA/FI/03

Finansējuma saņēmējs: Moldovas konkurences aizsardzības aģentūra

Sadarbības partneri: Rumānijas Konkurences padome, Austrijas Konkurences uzraudzības iestāde, Latvijas konkurences padome

Apraksts: Moldovas, Rumānijas, Latvijas un Austrijas konkurences iestāžu mērķsadarbības (Twinning) projekta īstenošana tika uzsākta 2011.gada 29.martā ar atklāšanas konferenci Kišiņevā. Projekta mērķis – sniegt atbalstu Moldovas konkurences aizsardzības aģentūrai konkurences un valsts atbalsta politikas ieviešanā un īstenošanā.

Projekta ilgums ir 18 mēneši un tam atvēlēts ES finansējums 1 milj. eiro apmērā.

Iespēju piedalīties projekta realizācijā Latvijas Konkurences padome ieguvusi konkursa kārtībā.

Projekta vadību kā galvenais partneris organizē Rumānijas konkurences iestāde, bet Latvijas un Austrijas iestādes piedalās kā jaunākie partneri. Katra no iestādēm ir atbildīga par vienas komponentes jeb tematiskās sadaļas ieviešanu, kā arī nominē savus ekspertus pārējo komponenšu realizācijai.

Latvijas Konkurences padomes pārraudzībā norisinās sadaļas „Institucionālās kapacitātes stiprināšana” ieviešana, kuras ietvaros tiek veiktas uz iestādes organizācijas efektivitāti vērstas aktivitātēs kā, piemēram, stratēģiskā plāna sagatavošana un iekšējo procedūru uzlabošana. Tāpat Latvijas eksperti piedalās komponentes „Konkurences likums” ieviešanā. Savukārt trešā projekta komponente ir veltīta valsts atbalsta jautājumiem.


Mērķsadarbības projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti un veicināt likumdošanas sakārtošanu, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm.

Projektu īstenošanu finansē Eiropas Savienība. Mērķsadarbības projektu programma tika izveidota 1998.gadā, lai ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, kā arī jaunajām dalībvalstīm sniegtu augstvērtīgu atbalstu administratīvās un tiesiskās kapacitātes stiprināšanai atbilstoši ES prasībām.