Burti
A  A  A

Publikācijas

Informatīvi materiāli

Kopsavilkums par Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumu attiecībā uz pārtikas mazumtirdzniecību

Informatīvs materiāls iepirkumu rīkotājiem "Kā atpazīt karteļa vienošanos starp iepirkuma pretendentiem. Aizliegtas vienošanās pazīmes." 

ICN Anti-cartel Enforcement Template

Londonas Karaliskās koledžas emeritētā profesora Ričarda Viša (Richard Whish) QC (Hon) vieslekcija "Tirgus varas nozīme Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanā un kā to izmērīt"

Londonas Karaliskās koledžas profesora, bijušā Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta, Karalienes padomnieka sera Frensisa Džeikoba (Sir Francis Jacobs QC) vieslekcija „Eiropas Savienības Tiesas darbība ar sevišķu uzsvaru uz prejudiciālajiem jautājumiem un mijiedarbību ar nacionālajām tiesām”