Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses mazumtirdzniecībā.

Likums aizliedz veikt negodīgas darbības un noteikt netaisnīgus termiņus norēķiniem par piegādātajām precēm, kā arī paredz atbildību par izdarītajiem pārkāpumiem.

Lēmumi par Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumiem

Lēmumi par dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgu izmantošanu