NTPAL

Konkurences padome (KP), ņemot vērā, ka 2021. gada 1. novembrī spēkā stājās Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums (NTPAL), ir sagatavojusi pašnovērtējuma rīku pārtikas un dzērienu piegādātājiem, kuri ražo, pārdod pārtikas produktus un/vai dzērienus patērētājiem, lai tie ērtā veidā pārliecinātos, vai tirgotāji īsteno godīgu tirdzniecības praksi.

NTPAL aizliedz negodīgu tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem.

Pašnovērtējuma rīkā ir uzskaitītas pirmšķietami biežākās situācijas, kas kvalificējamas kā aizliegtas darbības, tādējādi pārtikas produktu un/vai dzērienu piegādātājiem ir iespējams novērtēt vai tirgotāji īsteno godīgu tirdzniecības praksi. Piemēram, par negodīgu tirdzniecības praksi tiek uzskatīta situācija, kad tirdzniecības tīkls nepamatoti atdod nepārdotās preces, nesamaksājot par tām vai par to iznīcināšanu, ja tās ir iznīcināmas. Tāpat situācija, kad tirdzniecības tīkls pieprasa maksājumus, kas nav saistīti ar pārtikas produktu un/vai dzērienu piegādātāja preču pārdošanu, ir uzskatāma par negodīgu tirdzniecības praksi.

Likumā KP ir paredzēta iespēja pieņemt lēmumu par tiesiskā pienākuma uzlikšanu, naudas soda piemērošanu un brīdinājumu izteikšanu, ja tā konstatē tirgus dalībnieku sadarbībā pārkāpumus. KP, izvērtējot pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpuma raksturu un citus apstākļus, ir tiesīga aizstāt lēmumu par naudas sodu ar brīdinājumu.

Attiecībā uz naudas soda noteikšanu, KP par likumā minēto pārkāpumu pircējam un nepārtikas preču mazumtirgotājam ir tiesīga piemērot naudas sodu līdz 0,2 procentiem no tā neto apgrozījuma pēdējā pārskata gadā, bet ne mazāk kā 70 eiro.

Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties ziņot par iespējamu pārkāpumu, lūdzam sazināties ar KP:

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties arī ar KP galveno ekspertu tirdzniecībā:

Infografika godīgas tirdzniecības prakses novērtēšanai