Kontakti

maris.spicka [at] kp.gov.lv

Konkurences padomes darbu konkurences tiesību piemērošanā nodrošina Izpildinstitūcija, kas pilda ekspertu un sekretariāta funkcijas, sagatavo jautājumus, dokumentus un lēmumu projektus izskatīšanai Konkurences padomes sēdēs un īsteno Konkurences padomes pieņemto lēmumu izpildi. Izpildinstitūcijā ietilpst Juridiskais departaments, Aizliegtu vienošanos departaments, Analītiskais departaments, Konkurences veicināšanas departaments, Ekonomiskās analīzes departaments un Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļa.

Darbinieki