Apvienošanās

18.05.2023. Konkurences padome saņēma AS “AQUA MARINAapvienošanās ziņojumu par plānu iegūt degvielas mazumtirgotāju SIA “EAST-WEST TRANSIT” un SIA “Naples” kapitālsabiedrību kapitāldaļas, kā arī nomas t­­­­­iesības, tādējādi iegūstot tiesības lietot citu tirgus dalībnieku aktīvus, t.i.,  piecdesmit degvielas uzpildes stacijas. AS “AQUA MARINA” apvienošanās darījuma rezultātā iegūtie aktīvi tiks nodoti tās  meitas uzņēmumam - SIA “KOOL LATVIJA” lietošanā.

AS “AQUA MARINA” un tās saistīto uzņēmumu darbība Latvijas teritorijā ir saistīta ar degvielas (benzīna un dīzeļdegvielas) mazumtirdzniecību, kā arī ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību. Vēl AS “AQUA MARINA” saistītie uzņēmumi nodarbojas ar dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību, sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu un sava nekustama īpašuma pirkšanu un pārdošanu.

SIA “EAST WEST TRANSIT” un SIA “Naples” uzņēmumu un to saistīto uzņēmumu saimnieciskā darbība ir saistīta ar degvielas mazumtirdzniecību degvielas uzpildes stacijās, degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku, kā arī kuģu degvielas, marķētās apkures degvielas, kā arī lauksaimniecības degvielas tirdzniecību, sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, u.c.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēta tikai pamatinformācija par apvienošanās darījumu. Plašāku informāciju par darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.

Uzņēmumi var iesniegt saīsināto ziņojumu par apvienošanos, ja pastāv vismaz viens no pieciem nosacījumiem.


Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā.