Apvienošanās Jaunumi

09.01.2023. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu par kopīgas izšķirošās ietekmes iegūšanu, UAB “Imlitex Holdings”, UAB “Duetra” un UAB “EDS INVEST 6” iegādājoties kapitāldaļas uzņēmumā UAB “EDS INVEST 4”, tādējādi pastarpināti iegūstot bankrota procesā esošās UAB “Rietavo veterinarine sanatarija” kapitāldaļas. Apvienošanās rezultātā tiks ietekmēts pārstrādāto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu – tauku un proteīnu vairumtirdzniecības tirgus.

Apvienošanās mērķis ir UAB “Imlitex Holdings” papildus tai jau piederošajām 40% daļām, iegādāties 4,5 % kapitāldaļu, UAB “Duetra” 44,5% kapitāldaļu, bet UAB “EDS INVEST 6” 11% kapitāldaļu uzņēmumā UAB “EDS INVEST 4”.

UAB “Imlitex Holdings” pamatdarbības veids ir holdingkompāniju darbība. Ar to saistītā sabiedrība UAB “Imlitex Agro” nodarbojas ar lauksaimniecības izejvielu un pārstrādāto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu – tauku un proteīnu produkcijas vairumtirdzniecību.

UAB “Duetra” ir jaundibināts uzņēmums, kurš neveic saimniecisko darbību un komercdarbību, tāpat arī UAB “EDS INVEST 6” ir jaundibināts uzņēmums UAB “EDS INVEST 4” daļu iegādes vajadzībām.

UAB “EDS INVEST 4” uzņēmuma pamatdarbība ir parādu portfeļu pirkšana un pārdošana Lietuvā. Ar to saistītās sabiedrības veic darbību pārstrādāto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu vairumtirdzniecības tirgū - UAB “Rietavo veterinarine sanitarija” pamatdarbība ir dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšana un pārstrāde un pārstrādāto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu - tauku un proteīnu ražošana un vairumtirdzniecība; SIA “Reneta” pamatdarbība ir zivju miltu un zivju eļļas ražošana un vairumtirdzniecība, kā arī tā nodrošina specifiska riska dzīvnieku izcelsmes produktu savākšanu un nodošanu pārstrādei UAB “Rietavo veterinarine sanitarija”.

Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums a) par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai b) papildu izpētes uzsākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par apvienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.


Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro katram.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā pieejama Konkurences padomes tīkmeļvietnes sadaļā Tirgus dalībnieku apvienošanās.