Jaunumi

7.augustā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka AS „KIA Auto” pārkāpusi Konkurences likumu, vairāk nekā 10 gadu garumā nepamatoti ierobežojot auto īpašnieku iespējas garantijas laikā veikt ārpusgarantijas remontus un tehnisko apkopi neatkarīgos servisos un uzstādīt citu ražotāju rezerves daļas. Uzņēmumam solidāri ar tā māteskompāniju AS „Tallinna Kaubamaja” piemērots sods EUR 134 514,43 apmērā.

Līdztekus sodam AS „KIA Auto” piemērots arī tiesiskais pienākums pārtraukt pārkāpumu un informēt KIA automašīnu īpašniekus par viņu tiesībām, nezaudējot garantiju, veikt auto tehniskās apkopes un ārpus garantijas remontus pie neatkarīgiem remontētājiem, kā arī izmantot ne vien KIA oriģinālās rezerves daļas, bet arī atbilstošas kvalitātes analogas rezerves daļas.

Igaunijas uzņēmums AS „KIA Auto” ir vienīgais ražotāja pilnvarotais KIA markas automobiļu importētājs Latvijā. AS „KIA Auto” izvēlas un apstiprina pilnvarotos pārstāvjus, kas tirgo KIA automašīnas un veic tām ražotāja vai importētāja apmaksāto garantijas remontu.

Pārkāpuma izpēti KP uzsāka pēc iesnieguma no auto īpašnieka, kam tika atteikts garantijas remonts pēc tehniskās apkopes veikšanas neatkarīgā servisā. Lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka AS „KIA Auto” klientiem paredzētajā apkopes un remonta grāmatiņā dažādos periodos iekļāvusi garantijas nosacījumus, kas paredz, ka garantija saglabājas, ja tehniskās apkopes un remonti automašīnām veikti vienīgi autorizētajos servisos un izmantotas tikai KIA oriģinālās rezerves daļas, kā arī katras tehniskās apkopes dati ar parakstu jāapliecina pilnvarota servisa pārstāvim (neatkarīgie servisi to nevar izpildīt). Tāpat grāmatiņā bija noteikts, ka tām rezerves daļām, kuras uzstādījis neatkarīgais remontētājs, netiks veikta bezmaksas nomaiņa. Konkurenci ierobežojoši nosacījumi bija norādīti arī pilnvaroto pārstāvju interneta vietnēs.

SIA „KIA Auto” ar savu rīcību ierobežoja auto īpašnieku iespējas izvēlēties neatkarīgu servisu pakalpojumus un citu ražotāju rezerves daļas. Tādējādi uzņēmums radīja tiešu kaitējumu patērētājiem, samazinot izvēles iespējas un liedzot izmantot pakalpojumus, kas ir kvalitatīvi un varētu būt lētāki vai kā citādi izdevīgāki. Vienlaikus kaitējums tika nodarīts arī neatkarīgajiem servisiem un attiecīgi arī konkurencei tirgū kopumā. Savukārt, samazinoties konkurencei, samazinās arī pilnvaroto servisu motivācija piedāvāt patērētājiem zemākas cenas un izdevīgākus nosacījumus.

Klientu tiesības par saviem līdzekļiem veikt ārpusgarantijas auto remontu un tehnisko apkopi neatkarīgos servisos skaidro arī Eiropas Komisija (skaidrojumi pieejami: saite)

Tā kā pilnvarotie pārstāvji, kas īstenoja AS „KIA Auto” izvirzītos nepamatotos garantijas remonta nosacījumus, bija tieši atkarīgi no AS „KIA Auto”, lai darbotos KIA tīklā, KP šiem uzņēmumiem sodu par dalību pārkāpuma īstenošanā nepiemēroja.

Saskaņā ar KP lēmumu AS „KIA Auto” uzlikts naudas sods solidāri ar tās māteskompāniju AS „Tallinna Kaubamaja”, jo šis uzņēmums varēja tieši ietekmēt pārkāpēja darbības un saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas praksi nes par tām atbildību. Solidāri piemērojot sodu pārkāpēju māteskompānijām, konkurences uzraudzības iestādes Eiropas Savienībā tiecas nodrošināt lielāku konkurences tiesību pārkāpumu prevenciju un efektīvāku naudas soda izpildi uzņēmumu restrukturizācijas gadījumā.

KP lēmums