Informācija presei Jaunumi Seminārs

Konkurences padome (KP) aicina uzņēmumus pieteikties iestādes plānotajiem bezmaksas semināriem par vertikālām vienošanām, kuras noslēguši divi vai vairāki tirgus dalībnieki, no kuriem katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā ražošanas vai izplatīšanas līmenī, un godīgu tirdzniecības praksi, kas jāievēro savstarpējā sadarbībā starp piegādātāju un iepircēju. 


Seminārs par vertikālām vienošanām

Seminārā tiks sniegts praktisks ieskats pamata jautājumos, kas saistīti ar vertikālo vienošanos īstenošanu praksē, lai tās neradītu konkurences tiesību pārkāpumu risku vai lai novērstu pārkāpumu vai tā iespēju.

  • Kas ir vertikālas vienošanās? Kāpēc ir svarīgi par tām zināt?
  • Kā noteikt vai uzņēmuma vienošanās ar sadarbības partneriem ir uzskatāmas par vertikālām vienošanām?  
  • Kāda ir robeža starp atļautu vertikālu vienošanos un aizliegtu vertikālu vienošanos?

Konkurences padome atgādina, ka vertikālas vienošanās starp tirgus dalībniekiem nav aizliegtas, bet tirgus dalībniekiem ir pienākums novērtēt, vai vienošanās atbilstīgi gan nacionālajām tiesību normām, gan Eiropas Savienības tiesību normām nav uzskatāma par tādu, kas ierobežo konkurenci, un tādējādi ir aizliegta.


Seminārs par godīgu tirdzniecības praksi

Seminārā "Kas jāzina, sadarbojoties ar iepircēju?" Konkurences padome detalizēti klāstīs par aizliegtiem tirdzniecības prakses veidiem piegādātāja un iepircēja sadarbībā, kas aizliegti vienmēr.

Tāpat  norādīs uz tirdzniecības praksi, kas ir atļauta, ja vien starp piegādātāju un iepircēju pastāv skaidra un nepārprotama rakstveida vienošanās, kā arī tiesību principiem, kas jāievēro savstarpējā sadarbībā starp piegādātāju un iepircēju.

Papildus Konkurences padome sniegs norādes uz negodīgas tirdzniecības prakses riskiem savstarpējās attiecībās, kas galvenokārt izriet no nesen veiktām Konkurences padomes tirgus uzraudzībām. 


Dalība semināros ir bez maksas. 

Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta, rakstot Konkurences padomes Vecākajai komunikācijas speciālistei Paulai Celmai vai aizpildot elektroniskās pieteikuma formas Konkurences padomes mājaslapā. 

Paula Celma

Paula Celma

Vecākā komunikācijas speciāliste
paula.celma [at] kp.gov.lv