Datums 4. aprīlis, 2024
Laiks11.00–12.30
Vieta Konkurences padome, Rīga, Brīvības iela 55, II ieeja, 3. stāvs

Pieteikties pasākumam līdz
03.04.2024.
plkst. 17.00

Seminārā Konkurences padomes pārstāves detalizēti klāstīs par:

  • aizliegtiem tirdzniecības prakses veidiem piegādātāja un iepircēja sadarbībā, kas aizliegti vienmēr;
  • tirdzniecības praksi, kas ir atļauta, ja vien starp piegādātāju un iepircēju pastāv skaidra un nepārprotama rakstveida vienošanās;
  • tiesību principiem, kas jāievēro savstarpējā sadarbībā starp piegādātāju un iepircēju;
  • norādēm uz negodīgas tirdzniecības prakses riskiem savstarpējās attiecībās, kas galvenokārt izriet no nesen veiktām Konkurences padomes tirgus uzraudzībām. 

Semināru vadīs:

  1. Sanita Uljane, Konkurences padomes Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vadītāja
  2. Sintija Nagle, Konkurences padomes Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vecākā eksperte
  3. Svetlana Sitņikova, Konkurences padomes Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vecākā eksperte

Lai pieteiktos semināram, aicinām līdz 3. aprīlim pieteikt dalību, aizpildot pieteikuma formu vai rakstot Konkurences padomes Vecākajai komunikācijas speciālistei Paulai Celmai (paula.celma@kp.gov.lv).

Uzņēmumu var pārstāvēt vairākas personas, taču par to ir jānorāda pieteikuma anketā.