Aptauja Jaunumi NTPAL

Konkurences padome (KP) līdz 22. februārim aicina lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdes tirgus dalībniekus piedalīties anonīmā aptaujā, lai novērtētu piegādātāju sadarbību ar pircējiem pirms un pēc Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NTPAL) stāšanās spēkā.

NTPAL, kuru kontrolē KP, mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem.

Aptauja, ar kuras palīdzību KP novērtēs piegādātāju sadarbību ar pircējiem pirms un pēc NTPAL stāšanās spēkā, ir anonīma un iegūtās atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā. Anketas aptuvenais aizpildīšanas ilgums – līdz 15 minūtēm.

Saite uz aptauju


Vienlaicīgi KP aicina piedalīties ikgadējā Eiropas Komisijas organizētā aptaujā par negodīgu tirdzniecības praksi lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. Aptaujas anketa ir pieejama latviešu valodā līdz 2024. gada 15. martam. Anketas aptuvenais aizpildīšanas ilgums – līdz 15 minūtēm.

Saite uz aptauju

Sanita Uljane

Sanita Uljane

Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vadītāja
sanita.uljane [at] kp.gov.lv