Informācija presei NTPAL Aptauja

Konkurences padome aicina piedalīties pārtikas preču piegādātājus ikgadējā Eiropas Komisijas organizētā aptaujā par negodīgu tirdzniecības praksi lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē.

2019. gadā Eiropas parlaments un Padome pieņēma Direktīvu (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. Minētā direktīva nacionālajos tiesību aktos ir ieviesta ar Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumu (NTPAL), kura mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. NTPAL izpildi uzrauga un kontrolē Konkurences padome.

Aptaujas mērķis ir novērtēt, cik iedarbīgi ir pasākumi, ko dalībvalstis veikušas šīs direktīvas kontekstā. Saņemtās atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas apkopotā veidā, rezultātus publicējot Eiropas Komisijas mājaslapā. Lai atvieglotu dalību aptaujā, tā ir pieejama latviešu valodā un tās aizpildīšana aizņem aptuveni 15 minūtes.

Aptauju organizē Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts un to būs iespējams aizpildīt līdz 2024. gada 15. martam.

Saite uz aptauju