Burti
A  A  A

Tirgu uzraudzība

Pētījumi

 

Pētījumu mērķis ir padziļināti izzināt atsevišķus tirgus sektorus un pētījumu veikšanai tiek piesaistīti kvalificēti, neatkarīgi eksperti.

Katru gadu Konkurences padome savā darba plānā atbilstoši piešķirtajam finansējumam nosaka prioritāros tirgus sektorus, kuros ir nepieciešams veikt pētījumus. Izvēloties pētāmo tirgus sektoru, ņem vērā situāciju tirgū, pastāvošos ierobežojumus ar konkrētā tirgus sektora nozīmi un ietekmi uz sabiedrību un tautsaimniecību.


Veiktie pētījumi

Petījums par TV kanālu savstarpējo aizvietojamību

Pašvaldību uzņēmumu darbība preču un pakalpojumu tirgū un tās ietekmes uz konkurences vidi novērtējums

Latvijas tautsaimniecības nozaru ar augstu tirgus koncentrācijas līmeni un barjerām ienākšanai tirgū noteikšana

Konkurences situācijas izpēte par autoceļu būvdarbiem, kas pilnībā finansēti no valsts un pašvaldību budžetiem

Konkurences situācijas izpēte par autoceļu būvdarbiem, kuru īstenošanā piesaistīti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi

Konkurences situācijas izpēte par inženiertehniskajiem būvdarbiem (valsts un pašvaldību iepirkumu ietvaros)

Konkurences situācijas izpēte farmācijas tirgū, vertikālā un horizontālā intergācija, cenu veidošanas sistēma

Visaptverošs pētījums par konkurences apstākļiem un situāciju mazumtirdzniecības sektorā nespecializētajos veikalos

Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošanas tirgus un konkurence tajā

Konkurence graudu un to produktu ražošanas tirgū Latvijā

Konkurence gaļas un tās produktu ražošanas tirgū Latvijā (Pielikumi)

Konkurence zivju un to produktu ražošanas tirgū Latvijā

Konkurence piena un tā produktu ražošanas tirgū Latvijā

Konkurence nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas tirgū Latvijā

Konkurence transporta un sakaru tirgū Latvijā

Konkurences būvniecības tirgū Latvijā