Pētījumu mērķis ir padziļināti izzināt atsevišķus tirgus sektorus un pētījumu veikšanai tiek piesaistīti kvalificēti, neatkarīgi eksperti.

Katru gadu Konkurences padome savā darba plānā atbilstoši piešķirtajam finansējumam nosaka prioritāros tirgus sektorus, kuros ir nepieciešams veikt pētījumus. Izvēloties pētāmo tirgus sektoru, ņem vērā situāciju tirgū, pastāvošos ierobežojumus ar konkrētā tirgus sektora nozīmi un ietekmi uz sabiedrību un tautsaimniecību.


Veiktie pētījumi