Burti
A  A  A

Tirgu uzraudzība

Tirgus uzraudzība ir padziļināta konkurences situācijas analīze kādā konkrētā tirgū, izmantojot gan publiski pieejamu informāciju, gan uzņēmumu datus.

Vairumā Eiropas Savienības valstu būtiskākais rīks aizliegtu vienošanos atklāšanai ir iecietības programmas ziņojumi - uzņēmumi ziņo par savu dalību kartelī, par to saņemot atbrīvojumu no naudas soda. Kamēr Latvijas uzņēmumi šo iespēju neizmanto, tirgus uzraudzības, lai arī laika un resursu ietilpīgs, ir neaizstājams rīks vienošanās aizlieguma pārkāpumu konstatēšanai.

Lai savas kompetences ietvaros mazinātu ekonomiskās krīzes negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību, Konkurences padome īpašu uzmanību velta patērētājiem būtisku nozaru un tirgus sektoru kontrolei.

Uzraudzības sekas

  • ja tiek konstatētas Konkurences likuma pārkāpumu pazīmes, Konkurences padome ierosina lietu un veic izmeklēšanu
  • ja tiek konstatēts, ka veiksmīgu konkurences attīstību nozarē kavē normatīvie akti, Konkurences padome izstrādē un nozares atbildīgajām institūcijām iesniedz priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos konkurences situācijas uzlabošanai
  • uzraudzības secinājumi tiek publiskoti Konkurences padomes mājas lapā, ja vien to neliedz informācijas pieejamības ierobežojumi un informācija par tirgu, kas iegūta papildus pārkāpuma konstatēšanai vai nekonstatēšanai, uzskatāma par būtisku

Uzraudzības gaita un Konkurences padomes tiesības

  • tiek pieprasīta informācija no konkrētās nozares uzņēmumiem un institūcijām, kuras regulē vai ir saistītas ar attiecīgo tirgu un tā dalībniekiem
  • Konkurences padomes darbinieki veic saņemtās informācijas analīzi, izmantojot gan ekonomiskās, gan juridiskās analīzes metodes
  • veicot tirgus uzraudzību, Konkurences padomei ir tādas pašas tiesības, kādas ir paredzētas, izmeklējot Konkurences likuma pārkāpumus (skat. Konkurences likuma 9.pantu >>>)