Mēnešalga:
2300 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 55, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aicinām pievienoties Konkurences padomes komandai

Aizliegtu vienošanos departamenta

VECĀKO EKSPERTU/I

Saskaņā ar Global Competition Review vērtējumu Latvijas Konkurences padome ir atzīta par vienu no vadošajām konkurences iestādēm pasaulē savu darba rezultātu un organizācijas efektivitātes dēļ.  Konkurences padomē strādā dažādu jomu eksperti, kuri ikdienā izvērtē konkurences jautājumus, kā arī piedalās valsts politikas veidošanā. Starptautiskā vide mūsu darbiniekiem sniedz iespēju nepārtraukti attīstīties un darbā izmantot citu valstu pieredzi un jaunas metodes. Mūsu mērķis ir veidot godīgu un vienlīdzīgu konkurences vidi visas sabiedrības – patērētāju un uzņēmēju – interesēs. Mūsu pamatvērtības – taisnīgums, profesionalitāte, neatkarība un attīstība.

Ja vēlies pievienoties mūsu komandai – piesakies vecāka eksperta/es amatam:

Pienākumi:

-        patstāvīgi veikt uzņēmumu aizliegtas vienošanās pārkāpumu izmeklēšanu;

-        organizēt un piedalīties procesuālās darbībās, pierādījumu iegūšanā un analīzē;

-        izskatīt iesniegumus un sūdzības publisko iepirkumu jomā, ka arī veikt tirgu uzraudzību;

-        sagatavot atzinumus saskaņā ar PIL 42. pantā noteikto kārtību;

-        veidot sadarbību un sadarboties ar citām valsts institūcijām, gan lietu izpētes ietvaros, gan organizējot kopīgus seminārus nozaru tirgus dalībniekiem;

-        piedalīties darba grupās Latvijā un ārvalstīs.


Mūsu prasības:

-        atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

-        maģistra grāds tiesību zinātnē;

-        pieredze pārkāpumu izmeklēšanas jomā;

-        izpratne par pierādījumu iegūšanu un novērtēšanu;

-        analītiskās spējas, argumentēšanas un informācijas strukturēšanas prasmes;

-        spēja patstāvīgi organizēt un virzīt savu darbu;

-        angļu valodas prasmes ne zemākas par vidējā līmeņa 2. pakāpi (B2);

-       pieredze konkurences tiesību un publisko iepirkumu likuma piemērošanā, kā arī lielu datu apstrādē un analīzē, izmantojot IT zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

  • daudzveidīgu un aizraujošu darbu profesionāļu komandā;
  • iespēju iegūt jaunas zināšanas un pieredzi strādājot pasaulē atzītā organizācijā;
  • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un labus darba apstākļus;
  • amatalgu no 2300 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: pasts@kp.gov.lv ar norādi “Vecākais eksperts” līdz 2023. gada 30. septembrim. Tālrunis uzziņām 67282865.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – datu regula) 13. pantu, Konkurences padome informē, ka: Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; iepriekšminētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Konkurences padome, kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010. Papildu datu regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Konkurences padomes mājaslapā https://www.kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz