Mēnešalga:
1660 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 55, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aicinām pievienoties Konkurences padomes komandai

EKSPERTU/I

ANALĪTISKAJĀ DEPARTAMENTĀ

Saskaņā ar Global Competition Review vērtējumu Latvijas Konkurences padome ir atzīta par vienu no vadošajām konkurences iestādēm pasaulē savu darba rezultātu un organizācijas efektivitātes dēļ.  Konkurences padomē strādā dažādu jomu eksperti, kuri ikdienā izvērtē konkurences jautājumus, kā arī piedalās valsts politikas veidošanā. Starptautiskā vide mūsu darbiniekiem sniedz iespēju nepārtraukti attīstīties un darbā izmantot citu valstu pieredzi un jaunas metodes. Mūsu mērķis ir veidot godīgu un vienlīdzīgu konkurences vidi visas sabiedrības – patērētāju un uzņēmēju – interesēs. Mūsu pamatvērtības – taisnīgums, profesionalitāte, neatkarība, attīstība un atklātība.

Pienākumi:

-        informācijas un nozaru normatīvā regulējuma analīze kontekstā ar konkurences tiesībām un ekonomikas principiem;

-        iesniegumu izskatīšana, tirgus uzraudzību veikšana un pārkāpuma lietu izmeklēšana;

-        dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas un uzņēmumu vienošanos jautājumu izpēte;

-        dokumentu projektu satura un pamatojuma izstrāde.


Mūsu prasības:

-        atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

-       bakalaura grāds tiesību zinātnē, ekonomikā, uzņēmējdarbībā vai vadības zinātnē;

-       analītiskās spējas, argumentēšanas un informācijas strukturēšanas prasmes;

-        teicamas latviešu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;

-        angļu valodas zināšanas ne zemākas par augstākā līmeņa 1. pakāpi C1;

-        augsta atbildības apziņa, labas sadarbības prasmes un stresa noturība;

-        par priekšrocību tiks uzskatīta izpratne par konkurences tiesību piemērošanu.

Mēs piedāvājam:

  • analītiski pētniecisku darbu profesionāļu komandā;
  • iespēju iegūt jaunas zināšanas un pieredzi strādājot pasaulē atzītā organizācijā;
  • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
  • labus darba apstākļus un attālināta darba iespējas;
  • amatalgu no 1660 EUR pirms nodokļu nomaksas un izaugsmes iespējas.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: pasts@kp.gov.lv ar norādi “Eksperta amatam” līdz 2023. gada 5. decembrim. Tālrunis uzziņām 67282865.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – datu regula) 13. pantu, Konkurences padome informē, ka: Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; iepriekšminētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Konkurences padome, kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010. Papildu datu regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Konkurences padomes mājaslapā https://www.kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz