Kontakti

sanita.uljane [at] kp.gov.lv

Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas kompetencē ir Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NTPAL) izpildes uzraudzība un kontrole. Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļa izskata iesniegumus par NTPAL pārkāpumiem saistībā ar piegādātāja, pircēja vai nepārtikas preču mazumtirgotāja saimniecisko darbību Latvijā.

Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļa novērš negodīgu tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem.

Darbinieki

Sanita Uljane

Sanita Uljane

Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vadītāja
sanita.uljane [at] kp.gov.lv